Meny

Ta vare på svømmetilbudet og etabler lokalmedisinsk senter!

Gruppeleder Ove Sverre Bjørdal la mandag fram forslag til budsjett for neste år. For Arna sin del var det svømme- og helsetilbudet han la vekt på. - Senterpartiet er urolige for at byggingen av svømmeanlegget på Nygårdstangen skal gå utover svømmetilbudet i bydelen og at byrådet skal nedprioriere tilbudet i Arna. Vi har derfor satt av midler i vårt budsjettforslag til driften av svømmeanleggene i bydelene, sier han. - Vi ønsker også at det etableres et lokalmediske senter i Arna

 

 Etablering av lokalmedisinsk senter i Arna

Bergen kommune var ikkje budd på Samhandlingsreforma. Ein måte å rette opp i  dette på, blir å etablere lokalmedisinske sentra, også i Arna, For Arna sin del er det naturleg å søkje samarbeid med nabokommunane. Eit slikt senter vil kunne gje tilbod til pasientar før, etter og i staden for sjukehusinnleggjingar, og redusere presset på allereie pressa sjukeheimar. Det vil òg kunne gje eit breitt poliklinisk tilbod.

Gjenoppretting av bydelsstyra

Senterpartiet ser på ordninga med bydelsstyra som ein viktig reiskap for å styrkje lokaldemokratiet i Bergen og vil difor gjenopprette bydelsstyra i Bergen etter mal frå ordninga i Oslo.

 For nærare kommentarar, kontakt

Gruppeleiar i bystyret, Ove Sverre Bjørdal, mobil 95872210 eller [email protected]