Meny

Tenk sjøl!

Sist endret: 20 03 2017
Valgkampen er snart over, og det er ikke lenge før stemmene er talt opp. Mange synes det er vanskelig å bestemme seg. Som kommunepolitiker er det heller ikke alltid så lett å kjenne seg igjen i beskrivelsene som kommer fram i noen av de få TV-debattene jeg har sett.

Budene hagler på de fleste områdene, men programlederne er det vist ikke så interessant å snakke noe om hvordan alt sammen skal finansieres. Det får vi nok tidsnok merke etter valget. Det blir heller ikke brukt mange minuttene på hvordan verdiene vi skal fordele blir skapt.

Hva skal en legge vekt på når en skal beste seg? Det er vanskelig, om ikke umulig, å finne et parti som en er enig med i alle spørsmål. Et tips for å finne sitt parti, er å gå til den ideologien som partiet bygger sin politikk for. Senterpartiet bygger sin poltikk på blant forvaltertanken og nærhetsprinsippet. Vi må ha som mål at vi kan overlevere verden og lokalsamfunnet i en minst like god skikk som en selv overtok det. Det er ikke alt som kan måles best i kroner og øre. Av dette utledes blant annet Senterpartiets politikk for samfunnsutvikling, ressursbruk og miljøpolitikk.

Forvalterprinspippet omhandler også hvordan vi skaffer oss utkomme å leve av. Senterpartiet har i denne valgkampen prøvd å sette fokus på at vi må få til en bedring og statusheving av de praktiske fagene i skolen. I noen håndverksfag har vi snart ikke norske utøvere igjen. Kunnskapen blir borte. Slik kan vi ikke ha det! For å bedre rammebetingelsen for de seriøse bedriftene i håndverksbransjen ønsker Senterpartiet å innføre skattefradrag for privatpersoner som bruker hvite håndverkstjenester – ROT-fradrag (Rehabilitering – Ombygging – Tilbygg). Det har vært vellykket i Sverige. Svenskene har regnet ut at de får inn 1,40 i skatter og avgifter for hver krone som gis i fradrag. Kundene får skikkelig utført arbeid med garanti, og seriøse bedrifter har for eksempel mulighet til å etablere lærlingeplasser. De ansatte får skikkelige lønns- og arbeidsvilkår. Svartarbeidet i privatmarkedet har så godt som blitt borte. Det er en vinn-vinn-situasjon for alle parter.

For Senterpartiet er nærhetsprinsippet viktig. Det skal være kort vei mellom styrende og den som styres. Hver borger skal ha så stor som mulig påvirkningskraft på hvordan sitt nærmiljø og hverdag skal være. Derfor er vi mot norsk EU-medlemskap som flytter makten ut av landet. I storkommuner er det lenger avstand mellom styrende og styrte. Senterpartiet er ikke mot kommunesammenslåing, men garantisten mot tvangssammenslåing. Det er kommunens egen innbyggere som bør bestemme om en skal slå seg sammen med andre kommuner. Flesteparten av de kommunene som har slått seg sammen de siste årene har vært Sp-styrte.

Uansett hva du mener er viktigst så håper jeg du bruker stemmeretten! Hvis vi ser oss litt rundt utenfor vår egen «lekegrind» så er det mange steder i verden den rettigheten ikke er noen selvfølge.

Til slutt: Alle partier prøver å legge fram sin politikk på en så positiv måte som mulig. Et siste råd vil derfor være: Tenk sjøl! Er løsningene som presenteres de viktige og riktige løsninger for det samfunnet jeg ønsker å leve i? Godt valg!

 

Hans Kristian Solberg, Senterpartiet