Meny

To enebakkinger i fylkesstyret

Fra før Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim fra Ytre Enebakk 1. nestleder i fylkesstyret. På årsmøtet ble Hans Kristian Solberg fra Flateby valgt inn i fylkesstyret hvor han to nesten årene skal ha hovedansvar for det organisatoriske i fylkeslaget.

Årsmøtet ble i stor grad preget av mange aktive ungdommer. Blant annet ble det vedtatt at fylkesårsmøtene heretter skal gjennomføres på en annen måte.

-Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgavene. Min hovedoppgave blir i korthet ut på at vi kan få lagt forholdene bedre til rette, slik at vi får større effekt ut av alle de tusenvis av arbeidstimer som senterpartister rundt omkring i hele fylket legger ned hvert eneste år, sier Hans Kristian. Dette arbeidet håper jeg vi også kan dra veksler på i Enebakk. Forskjellige undersøkelser viser jo at det er mange flere som egentlig støtter vårt politikk enn det som stemmer på oss. Vi har derfor en jobb å gjøre. Ellers så er det generelt givende å arbeide for et parti som arbeider for at vedtak skal gjøres så nær den det gjelder, og at en både skal ta hensyn til både miljø og økonomi i forhold til utviklingen av samfunnet.

Årsmøtet vedtok også at Hans Kristian er en av de som skal representere Akershus Sp på landsmøtet i 2013.

Enebakkinger på fylkesårsmøte i Akershus Sp: f.v. gruppeleder i Enebakk Kjell Dehli, statssekretær og 1. nestleder i Akershus Sp og lokallagsleder i Enebakk Sp og fylkesstyremedlem Hans Kristian Solberg.