Meny

Tove Kari Viken til minne

Sist endret: 16 03 2017
Tidligere stortingsrepresentant for Senterpartiet, Tove Kari Viken, gikk bort 2. desember, etter lengre tids sykdom. Hun ble 74 år gammel.

Tove Kari Viken ble født i Oppdal i 1942, og trådte sine barnesko ved et jernbanespor på Kongsvoll. Oppveksten i storm og motvind på Dovrefjell satte sitt preg på Tove Kari som fort lærte seg å bli selvstendig og meningssterk.

Gjennom hele sitt voksne liv var Viken opptatt av næringsliv. Spesielt kombinasjonen av næringsliv, reiseliv og landbruk, men det var en skolesak som førte henne inn i politikken. Da Vollan skole ble foreslått nedlagt i 1968 våknet det politiske engasjementet til Tove Kari, som engasjerte seg i Senterpartiet. Dette skulle bli starten på en lang karriere i politikken. Fra 1975 til 1983 satt Tove Kari Viken i Oppdal kommunestyre, og hun ble også varaordfører fra 1987 til 1989.

Skole, barns vilkår og fremtid skulle bli viktige saker for Viken. Til Nationen uttalte hun en gang at «hele mitt politiske engasjement stammer fra mine barn. Hvordan vil de få det i årene fremover?»

Viken var en kvinnesakskvinne, men så ikke på seg selv som noen «rødstrømpe». Hun var en foregangskvinne på flere områder, og hun var svært opptatt av blant annet bondekonas rettslige vilkår. I 1981 ble hun bondelagets første kvinnelige styremedlem, og hun ble også den første kvinnelige stortingsrepresentanten for Senterpartiet fra Sør-Trøndelag.

Viken var vararepresentant for Senterpartiet i årene 1981 til 1989. Senere skulle Viken selv bli Stortingsrepresentant. I 1989 ble hun valgt inn og hun fikk raskt viktige verv i partiet. Blant annet ble hun leder av Senterpartiets studieforbund og medlem av partiets sentralstyre. Viken fikk nok en periode på Stortinget da hun ble gjenvalgt i 1993. I begge periodene på Stortinget var Viken medlem av sosialkomiteen. Som storingsrepresentant var Viken modig og en som aldri gav opp. Det er Senterpartiet takknemlige for.

Selv om hun ikke ble valgt inn i en tredje periode på Stortinget fortsatte Viken som vara til Stortinget, og hun fortsatte sitt engasjement som politisk rådgiver i sosialsaker i Sosial- og helsedepartementet.

Også etter at hun hadde gitt seg som rikspolitiker fortsatte hun å engasjere seg. Forsvarets testing av klasebomber i Hjerkinn skytefelt var ikke noe Viken kunne sitte stille og akseptere, og i 2006 var hun en av frontpersonene i demonstrasjonene mot dette.  

Senterpartiet er takknemlig for innsatsen og arbeidet hun har lagt ned for partiet og lyser fred over Tove Karin Vikens minne.

 

Ola Borten Moe 1 nestleder i Senterpartiet

Marit Arnstad parlamentarisk leder i Senterpartiet

Heidi Greni Stortingsrepresentant Senterpartiet i Sør Trøndelag

Jorid Oliv Jagtøyen Fylkesleder Senterpartiet i Sør Trøndelag