Meny

? Uheldig tidspunkt for gave

Det er uheldig at en kommune mottar en gave samtidig som giveren har en sak til behandling i kommunen, mener Kommunesektorens etikkutvalg. Dette skriver Kommunal Rapport etter at Sps Hans Kristian Solberg krevde at gavene Maxi Leca har gitt Enebakk kommune ble gransket. Bakgrunnen for saken er at Enebakk kommune 18. juni skal avgjøre om Maxi Leca får åpne leiruttak i kommunen.

Utvalget har ikke behandlet saken om gaven til Vindafjord kommune, men utvalgets første sak handlet om samme problemstilling. Den gjaldt Enebakk, som ba utvalget om en uttalelse etter å ha mottatt flere gaver fra en bedrift, samtidig som kommunen skal ta stilling til om bedriften skal få lov til å ta ut leire i en bygd i kommunen, skriver Kommunal Rapport.