Meny

Uttak av skadedyr er ikke jakt

Fylkesmann og direktorat gir i dag fellingstillatelse på skadegjørere etter en grundig vurdering.  Regionale og kommunale jaktlag som får oppdraget, må da forholde seg til forskrift om jakt. Det er ikke lov til å bruke løs, på drevet- halsende hund, og ikke bruke droner og varmesøkende kamra.

Vi ser at når det er vilje til å få tak i rovdyr, så går det fort og greit. Det siste eksemplet er når det ble bestemt at ulv skulle merkes. Da ble det satt inn ressurser og jobben ble raskt utført.

Senterpartiet krever at det blir utarbeidet en egen forskrift for uttak av skadegjørere, slik at når det er gjort et vedtak om uttak, så må det utføres på en effektiv måte.