Meny

Valget blir avgjørende for Enebakks videre skjebne

Prosessen mot en partering av Enebakk kan komme allerede tidlig i neste valgperiode. VG skrev sist uke: ?Erna Solberg ser for seg at Norge i fremtiden har ned mot 100 kommuner. Kildene sier at hun vil ha start på dette arbeidet omgående, slik at det ikke vil være mulig å gå bort fra dette i 2017.?

Slaget står 9. september

Dette viser at tvangsammenslåing av kommuner en av de viktigste sakene for lokalsamfunn og kommuner i hele landet ved stortingsvalget 2013.

Ettersom alle opposisjonspartiene nå for første gang siden 1995 har åpna for å bruke tvang, så er det slik at toget går i høst. Dersom Senterpartiet ikke kommer i regjering, VIL det komme en tvangsreform. Det er for seint å redde kommunen vår når Stortinget har gjort vedtak og starta en sammenslåingsprosess. Det er niende september slaget står.

 

Utdrag fra Stortingsvalgprogrammene:

FrPs program: «FrP vil gjennomføre en demokratireform, der det utredes en moderne og hensiktsmessig kommunestruktur. Kommunestrukturen skal bestemmes av Stortinget, og skal utformes på en måte som ivaretar god tjenesteyting og effektiv bruk av ressurser.»

Høyres program: «Starte gjennomføringen av en kommunereform som gir større og mer robuste kommuner med sterke fagmiljøer»

Venstres program: «Gjennomføre en kommunereform som resulterer i nye, færre og sterkere kommuner.»

KrFs program: "Stortinget bør påskynde sammenslåing av flere kommuner der det er åpenbare fordeler ved slik sammenslåing. Det er en stor fordel med størst mulig grad av enighet fra det lokale nivå.”

Vedtaket ble fattet med knapt flertall. Motforslaget om at frivillighet må legges til grunn for kommunesammenslåinger, men at tilskuddene til kommunene må utformes slik at ingen kommuner vil tape økonomisk på å slå seg sammen, falt.

Ordfører Tonje bedriver den samme mumle-mumle-taktikken som Erna Solberg når hun utfordres på dette. Jeg har de styrende høyrepartiene i Enebakk mistenkt for å kjøre på med voldsomme investeringer de kommende årene, og så kaste kortene og satse på at en storkommune tar regningen når de ikke makter å betjene gjelda lenger. I valgkampen har jeg sett kart over f.eks den nye storkommunen Nedre Romerike, hvor hverken Flateby eller Kirkebygda/Hammeren var med, til tross for at svært mange i dette området regner seg som Romerikinger. Her skal det bli sirkus!

Sitt for guds skyld ikke hjemme ved årets valg! Ring noen hvis du trenger transport til valglokalet!

 

Kjell Dehli

Enebakk Senterparti