Meny

Valget i år blir ekstra viktig!

Sist endret: 20 03 2017
Valget avgjør på mange områder hvilken utvikling vi ønsker i Enebakk. Når Senterpartiet peker på realismen i de planene som de styrende partiene går til valg på blir en lite populær blant disse. Når vi foreksempel ønsker utarbeidelse av en skolebruksplan for å se på behov, og hva forskjellige alternativer koster i investeringer og årlige driftskostnader så blir dette stemt ned av H/FrP/KrF. En ønsker tydeligvis ikke å få presentert de sammenlignbare tallene.

Kommunestrukturen blir bestemt av Stortinget. Når Høyre og FrP  sentralt, som tross alt er med og bestemmer hvordan kommunestruktur vi skal ha, i program og uttalelser prediker kommunesammenslåinger, er det heller ikke populært at slike tema blir tatt opp til debatt av oss. Kanskje det er bra for Enebakk om en har noen politikere som tørr stille de upopulære spørsmål også?

På lenken til høyre kan du se Kjells innlegg i Enebakk Avis.