Meny

Venstre vil legge ned avdelingskontor for økonomistyring i Kristiansand

Direktoratet for økonomistyring har i dag åtte kontorsteder, men den blåblå regjeringa har med hjelp av Venstre vedtatt at kontorene i Drammen, Kristiansand, Tromsø, Hamar og Vadsø legges ned.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV sine representanter har til følgende merknad til denne saken: «Disse medlemmer er opptatt av å opprettholde kompetansen og arbeidsplassene på disse stedene og støtter ikke den varslede sentraliseringen.

Vi trodde at Venstre var på distriktenes side i denne saken, men den gang ei! Av grunner de ikke vil fortelle om snudde Venstre i Stortingsbehandlingen, og sørget for at de blåblå fikk flertall for sentraliseringsforslaget.

Det er et merkelig standpunkt: En burde flyttet slike arbeidsplasser ut i distriktet. Nå flyttes arbeidsplassene til steder med høyere kontor, leve og bo kostnader, som over tid vil medføre høyere total kostnader. Dette burde i det minste være klart for et direktorat for økonomistyring!