Meny

Venstres kommunedilemma

Sist endret: 16 03 2017

Stortingsrepresentant Andrè Skjelstad fra Venstre er valgt til saksordfører for stortingsmeldingen om kommunereformen og overføring av oppgaver til større kommuner. Regjeringen foreslår å ribbe fylkeskommunene for viktige oppgaver. Regjeringens melding er en god begynnelse, sier Skjelstad. Tidligere har han gjort seg til talsperson for å styrke fylkeskommunene ved å gi dem nye oppgaver. Er det så stas å bli saksordfører for en viktig stortingsmelding at forslagene i den kommer i andre rekke?

Venstre fremmet i februar 2014 et forslag i Stortinget om utvikling av fylkeskommunene med omfattende desentralisering av oppgaver, ansvar, myndighet og ressurser fra staten. Stortingsbehandlingen munnet ut i en henstilling til regjeringen om å gjennomgå oppgavene til fylkene parallelt i den varslede meldingen om oppgaveoverføring til kommunene. Det er fulgt opp ved at regjeringen aksepterer stortingsflertallets vedtak om at fylkeskommunene skal bestå, men samtidig forslår at fylkeskommunene ikke får noen nye oppgaver, men derimot mister flere, bl.a. ved at videregående opplæring og kollektivtrafikk kan overtas av de største kommunene. 

Kommunereformen er blitt et nytt eksempel på Venstres servile holdning til regjeringen. Vi ser det samme i asylbarnsaken og i klima- og miljøpolitikken. Venstres representanter kommer med krav og utspill som gir inntrykk av at de vil slåss for sine merkesaker. Så kommer regjeringen med forslag som ligger langt fra Venstres ståsted, vi får forhandlinger mellom regjeringspartiene, Venstre og KrF og etter en stund framstår de fire partiene med såkalte kompromisser hvor det er flikket litt på regjeringens opplegg, men som ligger langt fra støttepartienes primærposisjoner.

Andrè Skjelstad står i fare for å bli et alibi for regjeringens ambisjoner om å gi de største kommunene nye oppgaver på bekostning av fylkeskommunen. Det vil være viktig for Høyres og Fremskrittspartiets mål om å legge ned fylkene til fordel for store regionkommuner. Skal Venstre nå sitt primære mål om å styrke folkevalgt regional styring på bekostning av statlig styring gjennom direktoratene og fylkesmennene, må partiet sette ned foten for at de største kommunene får overta videregående opplæring, kollektivtrafikk. Han må videre sørge for fylkeskommunene får ansvaret for nåværende statlige oppgaver innen psykiatri, rehabilitering, næringsutvikling og samferdsel. 

Venstre og Kristelig Folkeparti bør se nærmere på Senterpartiets vedtak fra landsmøtet i Haugesund. Der vedtok vi å flytte ansvar for en rekke oppgaver fra stat, direktorat og fylkesmannen til fylkeskommuner og kommuner. Senterpartiet vil, som Venstre, styrke fylkeskommunene. Vi har også forslagene til hvordan det skal gjøres. Klarer saksordfører Skjelstad å frigjøre seg fra Høyre og Fremskrittspartiet i den videre behandling av kommunereformen, er det stor sannsynlighet for at stortingsflertallets vedtak blir godt samsvarende med Venstres primærstandpunkt. Jeg håper det også er Skjelstads mål.

Stortingsrepresentant Heidi Greni, Senterpartiet.