Meny

Vi kan ikke gamble med framtidas verdiskapere

Fylkestingsvalget 12. september blir avgjørende for framtidas videregående opplæring i Akershus. Et valg mellom hvilket opplæringstilbud en ønsker for morgendagens verdiskapere.

Flertallet i fylkestinget med H, FrP, V og KrF ønsker å spisse utdanningstilbudet i forhold til dagens struktur. I forbindelse med bygging av ny Jessheim videregående skole er det vedtatt å flytte flere yrkesfaglige studieretninger ut av den nye skolen – til fordel for flere plasser studiespesialiserende. Videre vil flertallet jobbe med ytterligere spissing av utdanningstilbudet på de andre videregående skolene. Det vil da bli færre utdanningsprogram på hver enkelt skole.

Senterpartiet mener derimot at et bredt utdanningstilbud sikrer elevene en god opplæring. Alle bør ha like muligheter til utdanning, uavhengig av bosted. Akershus er et variert fylke med til dels store avstander. I hvert fall blir det tidkrevende om man skal reise kollektivt. Færre utdanningsprogram vil føre til at mange elever får lengre reisevei for å gå på det utdanningsprogrammet man ønsker. Lang reisevei vet vi har en direkte sammenheng med økt frafall.

En god og bred nærskole gir like muligheter, enten man vil bli advokat, sykepleier eller mekaniker. Større konsentrasjon av yrkesfag og studiespesialiserende vil nærmest føre til en klassedeling av den videregående opplæringen. Senterpartiet tror det er sunt for ungdommenes sosiale og faglige utvikling å være i miljøer med både kommende akademikere og praktikere.

Spissing av utdanningstilbudet vil ramme utkantkommunene, gi elevene færre reelle valg og gi lærerne færre muligheter til å kombinere undervisning i fellesfag i yrkesfag og studiespesialiserende. Kontakten mellom yrkesfag og lokalt næringsliv vil også bli svekket.

Alle som ønsker gode og brede nærskoler har heldigvis mulighet til å snu denne utviklingen 12. september. Vi kan ikke la prinsipper gamble med framtidas verdiskapere.

Morten Vollset

Førstekandidat, Akershus Senterparti