Meny

Beredskapen i Nord-Norge svekkes på flere fronter

Mads Gilbert har helt rett i at forsvarsministeren og regjeringen nå må ta ansvar. Det er en tragedie at kystvakta ikke har helikoptre utstyrt for redningsoppdrag. Når Gilbert i radioen etterlyser handlekraft fra stortingspolitikerne, må jeg presisere at politikerne fra Senterpartiet gjør jobben, skriv Siv Mossleth.

- av Siv Mossleth, stortingsrepresentant for Senterpartiet

Stortingspolitikerne fra Senterpartiet sier klart i fra om at kystvaktskipene må ha skikkelig helikopterkapasitet. Senterpartiet utfordrer regjeringa hardt på dette. Willfred Nordlund har nettopp utfordret Bakke-Jenssen om helikopterkapasitet. Og saken engasjerer ikke bare Sp-politikeren fra Vesterålen. Skikkelige helikoptre tilpasset forsvaret og den type sivile oppdrag som er så viktige for kysten, er viktig for hele Senterpartiet. 

Senterpartiet kjemper hardt for å styrke forsvaret. I langtidsplanen ville regjeringa fjerne hærens helikoptre i nord. De ville erstatte dem med NH-90 helikoptrene som er tiltenkt kystvakta og marinen. Vi ser at dette er en elendig plan! Nå får jo ikke en gang Kystvakta brukt NH-90 helikoptrene. For tre uker siden varslet forsvarssjefen at han anbefalte at kun Marinen skulle ha NH-90 helikoptr

Regjeringa har brukt veldig lang tid. Det haster å få på plass en løsning, og Forsvarsministeren sa forrige måned at regjeringen vil «gjøre noe» med NH-90-skandalen innen kort tid. Men på Stortinget har vi fortsatt ikke hørt et pipp! Nå forventer jeg at forsvarsministeren tar ansvar og legger frem en sak for Stortinget svært raskt!