Meny

Blir det krise i redningstjenesten?

Av Siv Mossleth, stortingsrepresentant Senterpartiet

Senterpartiet frykter postnummeret ditt skal avgjøre om du blir reddet eller ei i en nødsituasjon.Hovedredningssentralene har gjentatte ganger sendt bekymringsmelding til regjeringa, uten at de har tatt grep.

Det er like langt fra Lindesnes til nordenden av Svalbard som det er fra Lindesnes til Gibraltar. Det er stadig flere folk som ferdes i naturen, også på vinterstid. Dette fører naturlig nok til et større behov for søk og redningskapasiteter. Samtidig er norsk evne til søk og redning under press. Omstillinger blant redningsaktørene fører til en svekket søk- og redningskapasitet.

I 2018 ble det gjennomført 8507 aksjoner styrt av hovedredningssentralene, 2969 av disse var i nord. Antall operasjoner er doblet de siste 10 årene. I 2018 var det om lag 550 000 cruisepassasjerer i norsk farvann, og om lag 80 000 turister til sjøs mot Svalbard. Tallet er økende fra år til år. 85 % av maritim aktivitet i arktisk er i norsk sone og det er daglig rundt 20 000 personer som har sitt daglige virke til sjøs i Norge, disse med 20 ganger så høy dødelighet som de som arbeider på land.

Det foregår for tiden store endringer blant de norske søk og redningskapasitetene. Seaking redningshelikopter skal erstattes med det nye helikopteret AW-101. Dette fører til omstillingsprosesser og en forventet overgangsperiode med noe svekket beredskap. Det er utfordringer for de maritime patruljeflyene på Andøya som ikke flyr det de skal, og ikke er like beredt på å bistå redningsaksjoner. Kystvakten har ikke fått helikopter på fartøy enda, og Bell-helikoptrene som i Nordland ble brukt til småflyulykken i Gildeskål, og senest ulykken i Tamokdalen, skal flyttes til Rygge. Lista er lang, og det står ikke bra til med norsk beredskap under dagens regjering.

Dette akter Senterpartiet å gjøre noe med. Jeg har derfor levert skriftlig spørsmål til samfunnssikkerhetsministeren, Tybring-Gjedde, hvor hun må svare på hva hun akter å gjøre for sikre en forsvarlig ivaretakelse av hovedredningssentralenes samfunnsoppdrag og norsk evne til søk og redning. Senterpartiet har gjentatte ganger påpekt at å flytte Bell 412 sørover er feil, og vi har påpekt alle utfordringene for miljøet på Andøya. Sist uke gikk hovedredningssentralene ut selv og påpekte egne sårbarheter rundt personellmangel.

Regjeringen leverer ikke god nok trygghet og beredskap til det norske folk, og signalene og rapportene er krystallklare. Nå må statsråden svare for seg, og jeg forventer at regjeringen tar grep for å sikre en troverdig og robust søk- og redningstjeneste.