Meny

Bollestad (KrF) ruinerer 200 familier i Norge

Av Geir Pollestad, stortingsrepresentant Senterpartiet, leder næringskomiteen

Regjeringspartiene har fått gjennom i Stortinget at det skal innføres et forbud mot pelsdyrhold i Norge. Det er første gang en næring som produserer et lovlig produkt blir forbudt i Norge. Pels kan fritt kjøpes og selges i Norge. Det kan være produsert hvor som helst i verden med null krav til dyrevelferd. Regjeringen vil bare ha produksjonen ut av syne og ut av vårt land.

Det som er mest opprørende i saken er at de familiene som har drevet med pelsdyr vil bli frarøvet millionverdier av staten. Oppsparte midler forsvinner og mange vil sitte igjen med milliongjeld. Landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) har sendt på høring et forslag til erstatningsordning som er skammelig dårlig og vil knuse om lag 200 familier i Norge.

Senterpartiet aksepterer ikke at Regjeringen og Bollestad ikke tar hensyn til folks rettssikkerhet og økonomi. For staten er det snakk  om småpenger. For de bøndene som rammes er det snakk om fremtiden.

Senterpartiet mener at når staten innfører et slikt forbud så er det et minimum at det blir gitt full erstatning til de som rammes. Forslaget som Bollestad har sendt på høring er svært langt unna det. Det er hun fullstendig klar over.

Jeg vil utfordre landbruksminister Olaug Bollestad fra Kristelig Folkeparti på et enkelt spøsmål: Mener du at de som blir rammet av din regjerings politikk skal ha full erstatning eller ikke? Da du var på Stortinget og debatterte saken hadde du stor forståelse for pelsdyrbøndenes situasjon. Noen dager senere sendte du på høring et forslag stikk i strid med dette som vil gjøre at mange taper millionverdier, andre vil sitte igjen med millioner i gjeld og unge bønders fremtid blir lagt i grus.

Jeg kommer ikke på noen statsråd i vår tid som har gjort noe verre mot en enkelt gruppe i samfunnet enn det Bollestad nå gjennomfører.

Jeg vil derfor utfordre deg landbruksminister Olaug Bollestad til en times politisk duell på en pelsdyrgård. Da kan du få forklart hvorfor du mener det du gjør er rett. Og jeg kan forklare hvorfor det du gjør er så galt.