Meny
Sau-landbruk-beite-mai-2018_42579213041_o

Bondeopprøret er nødvendig

Sist endret: 08 06 2021

Senterpartiet gir sin fulle tilslutning til den kampen som Bondeopprøret, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og småbrukarlag kjemper for å styrke norsk matproduksjon og bedre vilkårene for norske bønder, skriver Geir Pollestad.

- av Geir Pollestad, stortingsrepresentant Senterpartiet

Det er en skam at de tre selskapene som selger matvarer i Norge; Rema 1000, Coop og Norgesgruppen stadig blir rikere, mens de som produserer maten jobber med en inntekt som både kan kalles dugnad og sosial dumping. Dette må endres.

Geir-Pollestad-IMG_9454.JPG
Geir Pollestad

Det er likevel viktig å støtte opp under og forsterke bærebjelkene i landbrukspolitikken: Tollvernet må styrkes, jordbruksoppgjørene må gi bonden bedre inntekt, samvirkene og markedsbalanseringen må styrkes, eiendomspolitikken må sikre familielandbruket og landbrukspolitikken må være slik at ressursene i hele landet brukes til å produsere sunn og trygg mat.

Senterpartiet var tidlig ute og ga sin støtte til bondeopprøret. Vi mener det er helt nødvendig at et samlet jordbruk nå sier at nok er nok, slik også Bondelaget og Småbrukarlaget gjorde da de brøt årets jordbruksforhandlinger.

Jeg skal ikke repetere hele Senterpartiets landbrukspolitikk, men bare ta noen hovedpunkter: Vi vil tette inntektsgapet mellom bønder og andre grupper. Vi vil ha en bedre måte å beregne bondeinntekten på. Vi vil ha penger til investeringer på alle typer bruk i hele landet. Vi vil snu politikken som gir stadig færre og mer sentraliserte bruk. Vi vil ha et tollvern som gjør det mulig å produsere mat i Norge på norske ressurser.

Det er tunge krefter både i politikken og markedet som ønsker seg en annen utvikling enn det jordbruket og Senterpartiet vil. Vi skal derfor med tyngde og klar stemme ta kampen mot Høyre, FrP og andre som vil sentralisere matproduksjonen og øke importen.

Senterpartiet er derfor fornøyd med at norske bønder nå reiser seg og sier at nok er nok. Det er et krav vi støtter og vi vil ha en ny politisk kurs for norsk matproduksjon. Det er vårt håp at valget til høsten vil gi grunnlag for en ny vår for norsk matproduksjon.