Meny

Bra om bredbånd

Sist endret: 27 09 2020

Desentralisering av oppgaver til fylkeskommunen er noe Senterpartiet lenge har etterspurt. I dag har ekspertutvalget for regionreformen lagt fram sine vurderinger. 

Senterpartiet vil styrke fylkeskommunens rolle som samfunnsutvikler, men det forutsetter at pengene overføres fra staten til regionalt nivå. 

Utvalget som er ledet av Terje P. Hagen foreslår at ansvar for forvaltning av tilskudd til utbygging av bredbånd overføres til fylkeskommunene. Det innebærer at fylkeskommunene selv prioriterer og fordeler midlene til utbyggingen. 

– Jeg er enig med ekspertutvalget og mener fylkeskommunene bør ha et totalansvar for tilskudd til bredbånd, da dette åpenbart er viktig for samfunnsutviklinga. Regjeringa bagatelliserer utfordringene i distriktene. Den tar æra for alt som går bra og skyver problemene under teppet. Nå gjelder det at regjeringa tør å flytte ut både oppgaver og penger, sier Siv Mossleth i Senterpartiets transport og kommunikasjonsfraksjon.

– Nåværende ordning er unødvendig tungrodd og byråkratisk. Jeg vil ha ordninga enklere for søkerne. God nettdekning er kjempeviktig for folk og næringsliv i hele landet.