Meny

Brit Tove Krekling ny fylkessekretær i Buskerud

Brit Tove Krekling (43) er nå tilsatt som fylkessekretær i Buskerud. Ho skal ha kontor i Hokksund, og starter med en gang i 40% stilling, og øker til 100 % fra februar, når oppsigelsestiden i hennes nåværende lærjobb er ferdig.

Brit Tove Krekling er fødd og oppvokst på Bryne på Jæren og gikk på lærerhøyskolen i Stavanger. Etter det flyttet ho med kjærligheten til en gård i Hokksund. Når ho kom dit arbeidet ho først et år i Norges Bygdeungdomslag som organisasjons og-kulturkonsulent på kontorene i Schweigaardsgate før ho startet som lærer på ungdomsskolen. På gården som ho overtok sammen med mannen sin var det først ku og melkeproduksjon, men gårdsdrifta ble i 2012 lagt om til kombinert korn- og gris, med både små- og slaktegris. I perioder har Brit Tove arbeidet mer på gården, og de siste årene har hun hatt 60 % faglærer i kunst og håndverk og brukt resten på gården.

– Jeg har en stund tenkt på andre jobber enn lærer uten å være på aktiv jobbjakt, og har alltid vært interessert i organisasjoner som 4H, Bondelaget og Senterpartiet. Så når stillingen som fylkessekretær i Buskerud med kontorplassering i Hokksund dukka opp, så fant jeg ut at jeg måtte søke, sier Brit Tove.

– I forrige kommunestyreperiode satt jeg både som kommunestyre- og formannskapsmedlem i Øvre Eiker for Senterpartiet. Av politiske arbeid som jeg har arbeidet med er jordvern-, skole- og kultursaker som har interessert meg mest. Nå har jeg trappet litt ned som folkevalgt, og er «kun» med i kommunestyret. Men Senterpartiet økte i valget i september fra 4 til 11 kommunestyremedlem og fikk ordføreren i kommunen med Knut Kvale, det var en fantastisk framgang, sier Brit Tove.

– I sin tid ble jeg alumn i 4H og er nå også klubbrådgiver der, og mine egne barn på 11, 13 og 16 er også aktive i 4H. Jeg har alltid vært spesielt interessert i det som har med organisasjonsarbeid å gjøre, sier Brit Tove.

– Jeg tror det å være fylkessekretær blir travelt, spesielt i starten med mye nytt å sette meg inn i. Jeg forventer å bli del av et spennende lag. Medgangsbølgen som Senterpartiet er i, har nok også sine utfordringer som må løses. Jeg gleder meg selvfølgelig veldig å komme i gang, og starter i 40 % fra mandag 4 november og går på i 100% fra februar, sier Brit Tove Krekling.