Meny
Geir Pollestad

Dagligvarehandelen har en fremside og en bakside

Rundt om i hele landet jobber tusenvis av flotte ansatte for å selge oss kjøtt, fisk, frukt, melk og andre matvarer. Sammen med dyktige butikksjefer har de ansatte i handelsnæringen tatt ansvar også under koronapandemien og sørget for å holde åpent fra tidlig morgen og til sene kvelden. Tusen takk for innsatsen – vi trenger dere alle med fremover. Dere er medaljens fremside og vi setter stor pris på dere, skriver Geir Pollestad.

-av Geir Pollestad, stortingsrepresentant Senterpartiet Rogaland og leder av Stortingets næringskomite

Medaljens bakside er maktkonsentrasjonen i matnæringen. Matnæringen er alle som jobber med å få maten fra jord og fjord og til de tusenvis av bord. I Norge selges det dagligvarer for om lag 200 milliarder kroner i året. Det er tre aktører som deler dette markedet: Norgesgruppen, Rema og Coop.

Disse tre kjedene tar stadig mer kontroll over de andre delene av verdikjeden. Kjedene sikrer seg mer og mer kontroll over bønder, fiskere, slakterier, meierier, fruktpakkerier og så videre. Og kjedenes makt gjør at vi betaler mer for maten enn vi burde og at utvalget er for dårlig. Det må vi gjøre noe med.

Stortinget har nylig behandlet en stortingsmelding om dagligvarehandelen. Denne meldingen handler om ting som angår oss alle. Et eksempel: Når du betaler 20 kroner for en liter melk, så skal det både være betaling til bonden som mater og melker kua, meieriet som frakter og tapper melka og dagligvarebutikken som selger melka. Vi vet ikke hvor mye som blir liggende igjen på de ulike leddene – for det er hemmelig.

Kjedene prøver stadig å øke sin makt over de andre som jobber med at vi skal få mat på bordet. Senterpartiet vil ha en mer rettferdig fordeling av makten mellom de ulike leddene og vi vil stoppe en utvikling der kjedene får stadig mer makt.

Kjedene er veldig opptatt av å selge sine egne varer og de gir derfor sine egne varer bedre betingelser enn de frittstående merkene. Det er viktig å si at for oss i Senterpartiet handler ikke dette om å hindre kjedene å selge billigmerker, men det handler om hvem som skal eie og styre disse merkene og om å sikre en rettferdig konkurranse.

Vi i Senterpartiet er glade for at det nå er et politisk flertall for å gjøre noe med dagligvaremarkedet. Stortinget har nå tatt første steg - og det må komme flere. Målet vårt er å gjøre hverdagen bedre både for de som produserer maten og de som kjøper og spiser maten.