Meny

Demokrati på anbud

Sist endret: 27 09 2020

Denne uken løper fristen ut for en av de merkeligste anbudsprosessene i Norge på lang tid. Næringsdepartementet besluttet i juni å sende oppgaven om å lage ny foreningslov ut på anbud som en hvilken som helst annen vare eller tjeneste. Lovprosessen er blitt privatisert.

Staten bruker anbud til å kjøpe inn varer og tjenester. Mye er fornuftig, mens andre ting er uegnet å legge ut på anbud. Det å lage lover er eksempel på noe som er uegnet for kjøp og salg i et marked.

Parlamentarismens far, Johan Sverdrup, ville nok snudd seg i graven når han ser hvordan partiet hans har utviklet seg og hva regjeringen driver med.

Privatisering av lovarbeidet har møtt sterk kritikk. Professor i forvaltningsrett ved Universitetet i Oslo, Eivind Smith, mener det er spesielt at staten lyser ut kjerneoppgaver som å forberede lover.  Førsteamanuensis ved Universitet i Oslo, Jon Christian F. Nordrum, har skrevet et grundig innlegg om hvorfor anbudsregimet er en trussel for den norske lovgivningstradisjonen. Senterpartiet støtter denne kritikken.

Det er flere problematiske sider ved å privatisere utarbeidelse av ny lov. For det første – vi har tradisjon for en uavhengig, åpen og inkluderende lovprosess her i landet. Hvor skal enkeltpersoner og interessegrupper nå henvende seg når loven er under utarbeidelse? Vanligvis kan ulike aktører kontakte enten departementet eller den fagperson som har fått delegert ansvar for å utarbeide et utkast underveis i prosessen.

Dette blir nå vanskeligere og uryddig hvis for eksempel advokater fra firma A må be om å få gi innspill til advokater i firma B som «vant» anbudet. For det andre kan en stille spørsmål om offentlighetslova gjelder ved slike innspill? Må et privat advokatfirma utgi informasjon om innspill og mottatt post på samme måte som et departement eller universitet?

Det kan virke som regjeringen i sin jakt etter effektivitet og ønske om å fremstå som handlekraftig tar snarveier der de kan. Lovarbeid på anbud gjør det lettere å styre prosessen og slippe motstemmer fra professorer og andre som normalt utfører dette arbeidet.

Senterpartiet er kritisk til denne utviklingen og vil sterkt oppfordre regjeringen til å bevare norsk lovgivningstradisjon som strekker seg fra Eidsvolls Riksforsamling i 1814 til i dag fremfor å hoppe på privatiseringstoget for enda flere av statens kjerneoppgaver.

Om denne utviklingen får fortsette kan vi ikke vite hvor det vil ende. Vi vet fra før at det er tette og nære bånd mellom folk i regjeringen og regjeringspartiene og PR-bransjen. Kan det Venstre og regjeringen har startet på ende med at for eksempel First House i fremtiden vinner anbud med å lage lover? Mitt råd er at vi ikke går i gang med dette – men slår fast at utarbeidelse av lover ikke skal legges ut på anbud. Lovgivning er og skal være demokratiets kjerneoppgave.