Meny

Denne loven har vi ventet på lenge

I dag ble det kjent at et samlet Storting ber regjeringen legge fram en oppdatert «Lov om god handelsskikk» med et selvstendig tilsyn. Loven skal tre i kraft senest ved utgangen av 2019.
– Senterpartiet har kjempet for å få på plass denne loven helt siden regjeringspartiene la den i skuffen i 2015. Nå får vi endelig et viktig virkemiddel for å skape bedre balanse i verdikjeden rundt mat, sier leder i næringskomiteen Geir Pollestad (Sp).

– En samlet næringskomité viser at vi er villig til å bruke politikk for å gripe inn i et skjevt maktforhold i verdikjeden for mat og matproduksjon, sier Pollestad

I tillegg til Lov om god handelsskikk ber stortinget regjeringen utrede et forbud mot prisdiskriminering og andre tiltak for å skape bedre balanse i maktforholdene i mat- og dagligvaremarkedet.

– Loven handler om å sikre mer åpenhet og klarere kjøreregler i en situasjon der tre aktører i realiteten selger all mat. Det er et viktig prinsipp at det er forbrukerne som i størst mulig grad skal velge hvilke varer de vil kjøpe, ikke noen få innkjøpssjefer i kjedene. Slik maktforholdene i matnæringa har utviklet seg, er vi i ferd med å få tre aktører som dominerer totalt. Det taper alle på bortsett fra en liten elite, sier Pollestad.

Stortinget er helt klare på at loven må tre i kraft innen 1. januar 2020. Det betyr at Stortinget må få den nye loven til behandling senest våren 2019.

– Lov om god handelsskikk er bare ett av flere virkemidler som må til for å skape bedre balanse i verdikjeden rundt mat, så dette er et område Senterpartiet fortsatt kommer til å følge tett i tiden fremover, avslutter Pollestad.