Meny

Det haster når blålysene er på

Av Siv Mossleth (Sp) Stortingsrepresentant for Nordland

Ingen av kommunene i Salten har responstid på ambulanse innen veiledende tidsfrister.
I tettbygde strøk, som Bodø, er anbefalt responstid innenfor 12 minutter. I mer spredtbygde strøk er anbefalt responstid innenfor 25 minutter. Personellet på ambulansene står på, men responstiden blir likevel for lang.

 

Det haster når liv og helse står på spill. Det haster når alvorlige ulykker skjer, eller et slag rammer. Det haster når tid er avgjørende for resultatet. Og når det haster, er ventetiden ekstra lang. Derfor trenger vi en beredskap som sikrer at ambulansen kommer tidsnok.

På felt etter felt ser vi at regjeringen fører en politikk som svekker grunnleggende tjenester. I sin iver etter å sentralisere setter regjeringen troverdigheten til velferdsstaten og rettssamfunnet på spill. Å føle seg trygg på at ambulanse og politi kommer tidsnok er ikke lenger en selvfølge.

I følge Helsedirektoratets tall for 2017 er responstiden i Bodø 25 minutter. Bodø er eneste område med veiledende responstid innen 12 minutter.

Ellers er veiledende responstid i Salten innen 25 minutter. Her er responstiden i minutter: Beiarn: 52,5 - Fauske: 39,4 - Gildeskål: 35,4 - Hamarøy: 43 - Meløy: 48 - Saltdal: 32,7 - Steigen: 38,4 - Sørfold: 79,8

Helseminister Høie må nå svare på hva regjeringa vil gjøre for å sikre at anbefalt responstid overholdes. Potensialet for bedring er stort i hele Nordland.