Meny

Dette er ikke godt nok, NRK!

Sist endret: 27 09 2020

Tilbudet som NRK Nordland leverer til innbyggerne i fylket nå er for dårlig, og kuttet i distriktsnyhetene på TV kan være i strid med oppdraget til NRK. Senterpartiet vil ta dette opp både med NRK og med kulturministeren, sier stortingsrepresentant Siv Mossleth.

NRK har tidligere gått fra 20 minutters distriktsnyheter til 15 minutter før dagsrevyen. Etter nyttår er det lagt om til tre korte nyhetssendinger på 5 minutter (i realiteten ca. 3,5 minutter) foran alle sine tre nasjonale nyhetssendinger.

Målet har vært å treffe folk med distriktsnyheter når de faktisk ser på tv, stadig seinere på kvelden. Det er en god tanke, og Senterpartiet anbefaler slike sendinger, basert på en hovedsending på 15 minutter.  

Nå sendes bare noen få innslag pr sending og de nyhetene gjentas stort sett utover kvelden. Det er ikke bra for alle som ønsker lokale nyheter på TV-skjermen. Det er heller ikke bra for de som ønsker at NRK skal ha mye godt stoff å velge fra til sine nasjonale programmer. 

Å bygge ned sendingene fra distriktskontoret i Nordland er ikke en løsning for oss som ønsker å ta hele landet i bruk. Vi kan ikke akseptere at tilbudet til brukerne av NRK Nordland reduseres.