Meny

Distriktsfiendtlig forslag til kutt for borteboere

I regjeringa sitt forslag til statsbudsjett ønsker de å øke grensa for å motta borteboerstipend fra 40 til 60 km. Et forslag som vil ramme omtrent 1000 elever som har lang vei til sin nærmeste videregående skole, og enda flere som ønsker å gå på en studielinje som ligger et stykke unna hjemmet. Dette får Senterpartiet til å reagere kraftig.

- Elever som må bo borte har allerede en krevende hverdag. Det vil gå ut over utdannelsen om vi kutter i stipendet slik at elevene må ha jobb i tillegg for å kunne finansiere hybelen, sier Marit Knutsdatter Strand, utdanningspolitisk talsperson i Senterpartiet.


Senterpartiets stortingsrepresentant viser til at den støtten studentene allerede får knapt strekker til. Hun er og bekymret for at dette kan øke frafallet om dette resulterer i at elevene velger andre studielinjer eller skoler enn de egentlig ønsker å gå på.

- Dette svekker elevers muligheter til å gå på videregående skole i distriktene, og elevers mulighet til å kunne velge det skoletilbudet de ønsker seg. Regjeringas forslag går utover elevene. Dette er distriktsfieldtlig, konkluderer Strand.