Meny
politi-politibil-26361847597_0dd3834dc2_o kopi

Erna skryter av 2500 nye operative politifolk. Det reelle tallet er to

På punkt etter punkt ramler skrytelistene til Erna Solberg sammen når det gjelder resultata etter den såkalte nærpolitireforma. Hun og utallige justisministre har gjort det til en sport å fordreie sannheten om politiet.

- av Jenny Klinge, stortingsrepresentant, Senterpartiet

Erna Solberg og Høyre hevder for det første at det har blitt ansatt 2500 flere operative politifolk og vil ha skryt for satsinga på politiet. Problemet er bare at hun presenterer dette tallet som om det innebærer en netto vekst i antall operative årsverk på 2500. Det er vesentlig å se på hvor mange operative politifolk som finst i politiet nå sammenlignet med før nærpolitireforma. Kontorjobber er jo noe anna.

I politiets Kapasitetsundersøkelse kommer det fram: «Resultatene fra undersøkelsen indikerer at politiet i 2019 har samme patruljeårsverk som i 2015». Veksten i antall operative politifolk har vært på to – 2 – ikke 2500! Og regjeringa har selvsagt ikke klart å øke med nesten 2500 siden 2019.

Høyre brukte «mer politi på hjul» for å forsvare at over 120 lensmannskontor ble nedlagt. Det triste er at altså at det ikke har kommet en eneste ekstra politipatrulje på norske veier som et resultat av masseslaktet på lensmannskontor.

Leder av Oslo politiforening, Kristin Aga, sier: «Patruljetjenesten i Oslo oppleves som å ha blitt en salderingspost som stadig rammes av økonomiske kutt. Det er i dag færre som jobber i patruljetjeneste enn for noen år siden.»

I Midt-Troms har antall patruljer blitt redusert fra tre til en i helgene på grunn av den avstandsøkende nærpolitireforma. Den ene patruljen skal dekke 11.000 kvadratkilometer, et område større enn Rogaland fylke. Trykket på de politifolka har økt enormt.

Fra 2016 til 2020 økte antall oppdrag knytta til rus- og psykiatri fra 37.000 til 53.000. Antall akutte oppdrag har blitt dobla fra 2015-2020. 9 av 12 politidistrikt nådde ikke responstidkrava i 2020.

Politidirektoratet, Politiets Fellestjeneste og Politiet IKT-tjeneste har vokst med 720 årsverk siden 2013. Det er 1780 ledere i norsk politi. I tillegg er det en skog av koordinatorer. Som innsatsleder Jahn Erik Solheim ved politiet i Harstad nylig sa: «Det er så mange koordinatorer at vi har mistet oversikten.»

Norges tredje største politidistrikt, Sør-Øst, har økt med totalt 75 årsverk siden 2013. Samtidig har hovedsetet Tønsberg økt med 321 politiansatte. Det er et regnestykke som ikke går opp. Derfor er det i dag færre ansatte i politiet i store deler av Vestfold samt i Telemark og Buskerud enn før reforma. De ansatte er sentralisert til Tønsberg.

I forhold til før «nærpolitireforma» er det nå færre politiansatte i alle disse områda: Buskerud, Telemark, Asker og Bærum, Oppland, Sogn og Fjordane, Nordmøre og Romsdal, Helgeland, Midtre Hålogaland og Vest-Finnmark.

Solberg skryter av at regjeringa har styrka innsatsen mot kriminalitet på nett, men hva sier Riksrevisjonens rapport fra februar? «Politiets evne til å avdekke og oppklare datakriminalitet har klare svakheter som samlet sett er alvorlige».

Ved Seksjon for internettrelaterte overgrep på Kripos jobber det 25 stykker. Ved Seksjon for seksuallovbrudd har det blitt nedbemanna med elleve årsverk siden 2019. I 2020 ble 40 prosent av tipsa om seksuelle overgrep på nett som ble plukka ut for videre oppfølging ikke gjennomgått på grunn av manglende kapasitet.

Senterpartiet vil bygge opp det lokale, forebyggende og tilstedeværende politiet i bygd og by og samtidig styrke innsatsen mot organisert kriminalitet og datakriminalitet. Vi skal opprette nye polititjenestesteder. I 2022 kommer de 20 første. Disse skal ha politifolk, åpningstid og tilgjengelighet som gir dem mulighet til både å være i beredskap og forebygge i sine lokalsamfunn.

Samtidig skal både Kripos og politidistriktas innsats mot organisert kriminalitet og datakriminalitet styrkes. Det er fullt mulig å gjøre begge deler. Dansk politi bruker omtrent 1/3 av det norsk politi bruker på konsulenter. Det må også bli slutt på å sløse bort millioner på PR-konsulenter og feilslåtte prosjekter i politietaten her til lands.

Politikk er å prioritere. Dessverre gjør Erna Solberg det til politikk å fordreie sannheten om nærpolitireforma i stedet for å satse på et reelt nært politi.