Meny

Et angrep på norsk matproduksjon

Staten har nå lagt frem sitt tilbud i årets jordbruksoppgjør. Tilbudet har en total ramme på 1000 mill kroner. Landbrukets krav var på 1830 mill kroner

– Statens tilbud vil svekke norsk matproduksjon og ytterligere øke inntektsforskjellene mellom bønder og andre grupper i samfunnet. Regjeringen legger også opp til at jordbruket skal forbedre markedsbalansen og redusere overproduksjonen uten å gi jordbruket de nødvendige virkemidler for å gjøre jobben, sier Senterpartiets Geir Pollestad, leder av Stortingets næringskomité

– Landbruksminister Dale og Regjeringen fortsetter en politikk for å sentralisere og liberalisere norsk matproduksjon. Selv om beløpene kan fremstå som høye så er det verdt å merke seg at bare kostnadsveksten i jordbruket alene er beregnet til 1,4 milliarder kroner, uttaler Pollestad.  

Dersom jordbruket velger å forhandle med staten skal forhandlingene avsluttes før 17. mai. Enten det blir avtale eller brudd skal årets jordbruksoppgjør behandles i næringskomiteen og i Stortinget. Debatt og vedtak i saken skal etter planen skje i Stortinget 14. juni.