Meny

Et kinderegg på kjøl langs kysten

Det er et politisk mål om å flytte mer gods over fra vei til kjøl.
En god utnyttelse av hurtigrutas, Kystgodsrutas, kapasitet til å ta gods, vil gi gevinst både for næringene langs kysten og for miljøet, sier stortingsrepresentant Siv Mossleth fra Nordland.

Transport på vei i den nordligste landsdelen er krevende, men sjøen ligger der. Den trenger hverken brøyting eller salting. Det er et stort flertall på stortinget for at staten skal finansierer en sjøtransportrute i landsdelen. Men statsråd Solvik Olsen virker ikke å ha lyttet til brukerne av tilbudet i anbudsprosessen, selv om deres innspill kan bidra til å nå politiske mål.

Et anbud med høyere krav til lastekapasitet på hurtigruta, Kystgodsruta, vil gi mer transport på sjø. Det vil gi;
1.        Bedre økonomi for næringslivet og Hurtigruten.
2.        Reduserte klimautslipp per tonnasje.
3.        Bedre oppfyllelse av stortingets mål.

Nord-Norges Dampskipsekspeditørers forbund skriver følgende i sin uttalelse om Kystruteanbudet: «For oss ekspeditører vil det bli så liten tilgang på lastekapasitet at vi har tilnærmet null å tilby markedet.»

– Jeg undres over hvorfor statsråden ikke lytter til Nord-Norges Dampskipsekspeditørers forbund, og setter opp kravet til lastekapasitet på Kystgodsruta slik at en møter det behovet som transportørene etterspør, sier Mossleth.