Meny

Farlig for fiskeri og kystsamfunnene

Av Geir Pollestad, stortingsrepresentant Senterpartiet, leder av Stortingets næringskomite

Regjeringen la før sommeren frem sitt forslag til nytt kvotesystem for fiskeriene. Denne saken skal nå behandles i Stortinget. 

Ved første øyekast virket forslagene fra Frp, H, V og KrF ikke veldig avskrekkende, men etter å ha lest meldingen grundigere ser jeg at meldingen er farlig for fiskere og kystsamfunn. 

Senterpartiet kan derfor ikke godta meldingen slik den nå er og mener det må gjøres betydelige endringer under stortingsbehandlingen. Her er noen eksempler: 

For det første så sies det at målet til regjeringen var å gjøre kvotesystemet enklere. Det kan trygt slås fast at det systemet regjeringen foreslår ikke er enkelt. 

Langt mer alvorlig er det at regjeringen i praksis innfører en ny statlig skatt på fiskeri. I stortingsmeldingen argumenterer regjeringen for en såkalt naturressursskatt på fiskeri. Regjeringen sier at de ikke vil innføre en slik skatt nå, men snikinnfører en slik skatt gjennom noe de kaller kvotebank. Snikskattifisering! 

Senterpartiet går klart imot ethvert forsøk på å øke statens beskatning av fiskeri. Vi vil at verdiskapingen skal gå til å utvikle kysten fremfor å havne i statskassen i Oslo. 

Regjeringen vil også forlenge varigheten av de såkalte strukturkvotene. Dette er stikk i strid med det som ble sagt da det ble åpnet for strukturkvoter. Regjeringen vil med dette i praksis privatisere fiskekvotene. Det mener Senterpartiet er en dårlig ide. Stabile rammevilkår må være stabile rammevilkår, og regjeringens forslag svekker de som ikke har strukturert. 

Regjeringen sier at trålstigen ligger fast. Det er rett og slett usant. Trålstigen som en fleksibel ordning som ivaretar svingninger i kvotene endres til en låst matematisk fordeling basert på historiske fangster. Det hjelper lite at regjeringen «vedtar» at svingningene i bestandene blir mindre i fremtiden. Det er det ingen garanti for. Regjeringen åpner for en justering av fordelingen av kvoter mellom kyst og trål. Det er det ingenting ulovlig med, men de burde vært ærlige på det. 

Senterpartiet vil ha et kvotesystem som sikrer vekst og utvikling langs hele kysten, som sikrer rekrutteringen og som ikke minst styrker kystflåten. Regjeringens oppskrift har i alt for stor grad Aker Brygge perspektiv på norsk fiskerinæring. Senterpartiets partiprogram vil ligge til grunn for våre standpunkter og der er forutsigbarhet for næringsaktører et bærende prinsipp. 

Senterpartiet vil jobbe for å gjøre endringer i forslaget som er lagt frem av regjeringen. Vi kan ikke gå inn for et system som i sum vil sentralisere, byråkratisere og privatisere fiskeriressursene. Et sterkt Senterparti i kommunestyrene langs kysten vil gi økt kraft i vår kamp for små og store fiskerisamfunn.

Senterpartiet på Stortinget vil jobbe grundig med saken og vi forutsetter at Stortinget bruker god tid til å behandle meldingen slik at vi både får svar på spørsmålene som meldingen reiser og ikke minst at næringen får diskutert og gitt sine innspill.