Meny
2009 - Nærbilde av lege som holder stetoskop

Fastlegeordningen må styrkes

Publisert: 20 08 2021

Fastlegeordningen er grunnmuren i det norske helsevesen. Nå vakler grunnmuren. Fastlegene har de siste årene fått stadig nye oppgaver – uten at det er tilført tilsvarende ressurser, skriver Jill Eirin Undem.

- av Jill Eirin Undem, 5. kandidat for Vestfold Senterparti

Fastlegenes gjennomsnittlige arbeidsuke har økt fra 48,6 timer i 2014 til 55,6 timer i 2018. Arbeidsbelastningen blir rett og slett for høy; mange erfarne fastleger velger å forlate yrket, unge leger ønsker ikke å ta del i ordningen.

Jill Eirin Undem_portrett ll_foto Ragne Lysaker, Senterpartiet.png
Jill Eirin Undem (Sp) er stortingskandidat for Vestfold

Senterpartiet mener det haster med å ansette langt flere fastleger før hele ordningen faller totalt sammen. Regjeringen har gjort lite for å hindre krisen i fastlegeordningen, og har stemt imot en rekke tiltak som Senterpartiet har foreslått på Stortinget.

Senterpartiet har blant annet foreslått å redusere fastlegenes listelengde og sikre medisinstudenter praksis i primærhelsetjenesten. I vårt alternative budsjett for 2021 foreslo Senterpartiet 400 nye fastlegestillinger til nyutdannede leger som vil spesialisere seg i allmennmedisin, opprettelse av 100 nye studieplasser i medisin og 75 flere LIS 1-stillinger (lege i spesialisering del 1).

Norge kan ikke fortsette å basere seg på at vår ungdom reiser til andre land for å studere medisin. Flere leger må utdannes i Norge og flere leger må rekrutteres til fastlegeordningen. En vakt på legevakta må telles som en del av legenes vanlige arbeidstid.

Senterpartiet er opptatt av en god primærhelsetjeneste nær folk. Da blir det viktig å styrke fastlegeordningen.