Meny

Feil bruk av antibiotika kan true kreftbehandlinga

Av Siv Mossleth, Stortingsrepresentant for Senterpartiet

En av de største helsetruslene i verden er resistens mot antibiotika. Tenk deg hva det kan bety at antibiotika ikke lengre virker. Senterpartiet satser på økt fokus på problemet, og ønsket i behandlinga av budsjettet en egen pakke med tiltak mot antibiotikaresistens. Senterpartiet ville brukt 50 millioner mer på dette i 2018 enn regjeringa.

Resistens mot antibiotika gjør at enkle infeksjoner ikke lar seg behandle, og allerede nå dør over 25 000 pasienter i Europa hvert år som følge av dette. En britisk studie sier at i 2050 vil 10 millioner mennesker på verdensbasis dø årlig grunnet motstandsdyktige bakterier. Mangel på effektiv antibiotika vil også kunne føre til livstruende infeksjoner i forbindelse med kreftbehandling og etter kirurgiske inngrep. 

Målet er 30 % reduksjon i bruk av antibiotika innen 2020, og vi bør følge Legeforenings anmodning om at Norge også på dette feltet bør bli en pådriver internasjonalt. I Spania brukes det 135 ganger så mye antibiotika per kg produsert kjøtt som det som norske bønder bruker. Også land som Danmark, Frankrike og Tyskland har et svært høyt bruk av antibiotika i sin kjøttproduksjon. Tenk på dette om du handler billig kjøtt utenfor våre grenser.

Et annet viktig tiltak for å unngå unødig bruk av antibiotika, er å forebygge at infeksjoner oppstår. En tysk undersøkelse har vist at et pasientbelegg høyere enn 92,5 prosent gir økt forekomst av sykehusinfeksjoner, økt dødelighet blant pasienter og økt sykdom blant ansatte. Nedlegging av lokalsykehus med overflytting av pasienter til større sykehus med uforsvarlig høy beleggsprosent, kan true pasientsikkerheten.

Senterpartiet tar kampen mot antibiotikaresistens på alvor. Det burde mange flere gjøre også.