Meny

Fiskeriene sentraliseres

Sist endret: 27 09 2020
Av Geir Pollestad, stortingsrepresentant Senterpartiet

I Norge har vi hatt en ordning for å frakte fisk fra fiskere i distriktene og inn til nærmeste fiskemottak. 

Dette har gjort det mulig å ha fiskere langs hele kysten og ordningen er særlig viktig for fiskere med tilhold i de distriktene med store avstander. Nå har regjeringen fått nok av også denne delen av distriktspolitikken. H, Frp, KrF og Venstre foreslår i statsbudsjettet å fjerne ordningen.  

Senterpartiet mener det er avgjørende viktig for Norge at folk har mulighet til å drive fiske langs hele kysten. Derfor må ikke ordningen med føringstilskudd fjernes fra statsbudsjettet. 

Det er ikke første gangen H og Frp foreslår å avvikle ordningen. Tidligere har KrF, sammen med blant annet Senterpartiet, sagt nei til å fjerne denne viktige ordningen. Nå har KrF kommet i regjering og går inn for å fjerne ordningen. Det er kystsamfunn og lokale fiskere som i denne saken må betale prisen for at KrF skal få være i regjering. 

Regjeringen kaller de driver på med omstilling. Senterpartiet mener det er avvikling av distriktene regjeringen driver på med. Vi vil jobbe på stortinget for å beholde føringstilskuddet.