Meny

- Fjerde jernbanepakke fratar folkevalgte styringen

Fjerde jernbanepakke som regjeringen la fram i dag vil i framtiden frata folkevalgte på Stortinget muligheten til å bestemme hvem som skal kjøre tog i Norge. Senest fra 25. desember 2023 må avtaler om offentlig kjøp av persontogtransport som utgangspunkt tildeles etter konkurranse, heter det i fjerde jernbanepakke. - Senterpartiet er imot fjerde jernbanepakke, sier stortingsrepresentant Bengt Fasteraune.

Senterpartiet er imot fjerde jernbanepakke. Stortingsrepresentant Bengt Fasteraune sier at med innføring av jernbanepakken blir hovedregelen at norske myndighetene må gjennomføre konkurranse når det skal inngås avtaler om kjøp av persontogtransport.

Fram til regjeringen startet konkurranseutsetting og oppsplitting av jernbanen i Norge, var det NSB, senere Vy, som eide sine togene og kjørte togene, etter avtale med staten. Senterpartiet vil reversere oppsplittingen av jernbanen, og sørge for en tydelig ansvarsfordeling i jernbanesektoren.

- Med den pålagte konkurranseutsettingen som jernbanepakke 4 fører med seg, vil ikke det være mulig å gjøre i framtiden, sier Fasteraune.

Dersom flertallet på Stortinget etter 2023 ønsket at statlig heleide Vy skal ha ansvaret for å persontogtransporten, vil ikke det være mulig i henhold til jernbanepakke 4.

Senterpartiet mener også det nasjonale ansvaret og myndigheten for sikkerhet på jernbanen er viktig å opprettholde.

- I jernbanepakken står det at hvis et land vil innføre nye nasjonale krav, må disse være berettigede og ikke gå lenger enn nødvendig. Hele problemet med det er at det vil være opp til EU å definere hva som er berettiget og ikke går lenger enn nødvendig, sier Fasteraune.

- Regjeringen framstiller fjerde jernbanepakke som et viktig dokument for mer innovasjon og bedre kvalitet på jernbanen. Dette er Senterpartiet uenige i, det er ingenting i dag som hindrer oss i å legge til rette for mer kvalitet og innovative løsninger på jernbanen. Det klarer vi fint uten involvering fra EU, avslutter Fasteraune.

Her finner du endringer i jernbaneloven mv. (fjerde jernbanepakke) fra Regjeringen: