Meny

Fredag fremmer Senterpartiet forslag i RNB og tredje koronakrisepakke om lengre avgiftskutt og koronakompensasjon for luftfarten. I tillegg ønsker partiet flere FOT-ruter (Forpliktelse til offentlig tjenesteyting). 

De omfattende smitteverntiltakene og reiserestriksjonene i forbindelse med korona-krisen traff luftfarten hardt og momentant. Senterpartiet foreslår i reviderte nasjonalbudsjett og koronakrisepakke 3 at tidsperioden for fritak for flypassasjeravgift, lufthavnavgifter og redusert momssats forlenges. I første omgang ut året. 

-          Norsk luftfart over lenger tid har vært i en vanskelig situasjon, også før korona-krisen. Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF har gjennomført flere omfattende avgiftsøkninger som har svekket luftfarten, og gjort selskapene mindre rustet til å håndtere den krisen som nå har oppstått, sier Siv Mossleth.

 

Det er viktig å få flere flyruter inn som FOT-ruter. Dette er flyvninger staten kjøper fordi det ikke er grunnlag for kommersiell drift. Senterpartiet ønsker flere FOT-ruter for å få flere og billigere flyruter for folk og næringsliv i distriktene.

-          Senterpartiet har også tidligere bedt om flere FOT-ruter. I tillegg trengs det en gjennomgang av om det er behov for flere avganger til og fra de flyplassene som allerede er en del av FOT-systemet, sier Siv Mossleth, transportpolitisk talsperson i Senterpartiet. 

 

Luftfarten er utelatt fra den ordinære kompensasjonsordningen for virksomheter med stort omsetningsfall. Senterpartiet mener staten må dekke en andel av tapet, også for flyselskapene.

-          Luftfarten må ha langsiktige rammevilkår for et godt flytilbud i hele Norge. Senterpartiet vil ha en kompensasjonsordning for luftfarten. Men den må avgrenses til flyselskapenes omsetning knyttet til flyselskapenes virksomhet i Norge, sier Mossleth.