Meny

Frykter at Altinn blir svekket

Sist endret: 27 09 2020

Ifølge digi.no vurderer regjeringen å legge Altinn inn under Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Senterpartiet ser ikke at dette vil styrke hverken kvaliteten på tjenesten eller Brønnøysundregistrenes framtid. Derfor har Siv Mossleth og Kari Anne Bøkestad Andreassen nå konfrontert både næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

- Jeg frykter at Altinn og den politiske styringen svekkes. Ifølge Difi står det i Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjettframlegg at de mest sentrale fellesløsningene omtales som nasjonale felleskomponenter. Altinn er en av disse felleskomponentene som skal samordnes. Jeg mistenker tilrettelegging for en administrativ omlegging som forsøkes kamuflert slik at spørsmålet ikke kommer til politisk behandling før det er for sent å endre retning for prosessen, sier stortingsrepresentant Siv Mossleth (Sp).

Mossleth frykter dette i bunn og grunn er enda et forsøk på sentralisering fra regjeringens side.

- Jeg frykter at arbeidsplasser og fagkompetanse som er bygd opp i Brønnøysund kan bil flyttet. Det passer godt i regjeringas strategi om å sentralisere Norge, sier hun.

Partikollega og stortingsrepresentant Kari Anne Bøkestad Andreassen mener hele prosessen framstår som uryddig.

- Det mest bekymringsfulle er byråkratene i regjeringsapparatet nå jobber med forslag om å flytte Altinn til Difi, uten at det foreligger en ordentlig vurdering av alternativer og konsekvenser, og uten at stortingspolitikerne er informert. Registrene selv fikk tilfeldigvis vite om prosessen på Altinn-dagen, og næringsministeren kunne ikke avkrefte at de jobbet med dette, sier Kari Anne Bøkestad Andreassen (Sp).
 

Mossleths spørsmål til næringsministeren:

Difi vil legge Altinn under egen organisasjon og innføre konsernstrategi for forvaltningen. Det står det skal sikres samordnet styring, i framlagt budsjett. Hva betyr dette helt konkret for Altinn og Br.reg; hvordan vil det påvirke hvilke arbeidsoppgaver som ligger under Br.reg., hvordan vil det påvirke antall ansatte i Brønnøysund, hvordan vil det påvirke bruken av private aktører i tjenesteutviklingen og hvordan vil det påvirke stedlig ledelse og er det politisk vilje i regjering for å legge Altinn under Difi?

Andreassens spørsmål kommunal- og moderniseringministeren:
Det er skapt stor bekymring hos både ansatte og ledelse ved Brønnøysundregistrene og Altinn gjennom utydelige utspill om at regjeringen vurderer å flytte hele, eller deler av, Altinn til Difi. Vil kommunal- og moderniseringsministeren i samarbeid med næringsministeren sørge for mer åpenhet rundt dette, og ikke minst snarest få på plass en vurdering som tar inn andre alternativer og konsekvenser av disse, inkludert flytting av arbeidsplasser, før beslutninger tas?

Statsrådene har seks virkedager på å besvare Sp-representantenes spørsmål.