Meny

Frykter dårligere ambulanseberedskap

Senterpartiet har levert et representantforslag i Stortinget om å lovfeste responstiden for ambulanser. Bakgrunnen for forslaget er at nær halvparten av kommunene opplever brudd på responstider for ambulanse, samtidig som helseforetakene planlegger ytterligere sentralisering. I går avga helse- og omsorgskomiteen sin innstilling i saken. Senterpartiet fikk støtte av KrF og SV for lovfesting av responstider, men ikke støtte av Arbeiderpartiet. Forslaget vil derfor falle. Forslaget skal behandles i Stortinget 15. november

- Vi ser at flere lokalsamfunn har mistet deler av ambulansetilbudet sitt den siste tiden, da helseforetakene ønsker å sentralisere for å spare penger. Dersom Stortinget nå hadde sagt at de vil ha en forskriftsfesting av responstiden ville vi sikret at ikke ambulansene sentraliseres, sier Kjersti Toppe, stortingsrepresentant for Senterpartiet og nestleder av helse- og omsorgskomiteen.

Senterpartiets representant er spesielt skuffet av Arbeiderpartiet støtter regjeringen og ikke vil være med på å redde ambulansene nå, men i stedet be om en stortingsmelding. Med støtte fra Arbeiderpartiet hadde det vært flertall for responstider.

- At Arbeiderpartiet har beslutningsvegring på dette området er katastrofalt for beredskapen vår i hele landet. Skal vi vente på en stortingsmelding så vil ambulansetjenesten sentraliseres mens vi venter. Delta har sagt at helseforetakene planlegger ytterligere ambulansekutt slik at det vil kunne forsvinne 12-13 nye biler. Regjeringen har ikke tenkt å stoppe helseforetakene i å gjøre det, sier Toppe.

- Nå avslører Arbeiderpartiet og at de ikke vil ta grep som virkelig kunne stoppet denne svekkingen av lokal helseberedskap, som særlig går ut over beredskapen i distrikt med lange avstander til annet akuttilbud og sykehus, avslutter stortingsrepresentanten fra Senterpartiet.

 

Forslaget som Senterpartiet, KrF og SV står bak i innstillingen:

«Stortinget ber regjeringen forskriftsfeste krav om responstid og legge Akuttutvalgets forslag om nasjonale responstider på 8, 12 og 25 minutter til grunn."

I tillegg fikk Senterpartiet støtte fra SV om en egen handlingsplan for bedre ambulansetjenester i Norge:

«Stortinget ber regjeringen fremlegge en handlingsplan for bedre ambulansetjenester i Norge»