Meny

Frykter høyere fergepriser

Sist endret: 27 09 2020

Fergetilbud- og pris har fått stor oppmerksomhet de siste dagene når turister fra hele landet strømmer til Nordlandskysten for å feriere. I tillegg til å nyte alt Nordland har å by på håper jeg flere reiser hjem igjen med en større forståelse av hvordan det er å bo i et område hvor så mange er avhengig av ferger i hverdagen.

For næringsliv og fastboende langs kysten er fergetilbudet livsnerven som binder samfunn, hjem og arbeidsplasser sammen. Dette er grunnen til at vi i Senterpartiet alltid kjemper for et godt fergetilbud til en akseptabel pris. I og rundt de store byene i landet har vi sett bompengeopprør flere steder. Langs kysten er fergebilletten bompengene, og prisene stiger raskt.

Høyere fergepriser og kutt i fergetilbudet er et resultat av Solberg-regjeringens manglende prioritering av fylkesøkonomien. Fylkeskommunene får for lite penger sett i forhold til de økende utgiftene de har til blant annet fergedrift og fylkesveivedlikehold. Regjeringen sender regninga videre til kystfylkene, til pendlere, øyboere og næringslivet langs kysten. Deretter skylder de på fylkespolitikerne. Nordland fylkeskommune må med regjeringens økonomiske opplegg finne innsparinger på nesten en halv milliard kroner i løpet av få år.

Tallenes tale er klar. Mens overføringene til fylkesvegferjene har økt med 55% i perioden 2010 til 2020, har overføringene til riksvegferjene økt med 140% i samme periode. Selv regjeringen burde se sammenhengen her. Når statens ferger som finansieres over statsbudsjettet hvert år er blitt særdeles mye dyrere å drifte de siste ti årene er det å forvente at også fylkeskommunenes ferger blir dyrere. Men dette legger ikke regjeringen til grunn når de bestemmer hvilke overføringer fylkeskommunene skal få. Staten har ansvar for 16 fergesamband, mens fylkeskommunene og kommunene har om lag 100. Når regningen for disse 100 veltes over på bilistene blir det en dyr affære å bo og arbeide langs kysten.

Regjeringens skyllebøtte til fylkespolitikerne for høye fergepriser faller på sin egen urimelighet når heller ikke statens egne ferger er til fordel for folk i distriktene. På statens fergesamband mellom Værøy og Bodø må en personbil med sjåfør ut med 966,- hver vei.

På Stortinget har Senterpartiet over flere år foreslått en rekke tiltak for å bedre fergetilbudet, kutte billettprisene og å styrke fylkesøkonomien – uten at regjeringspartiene har støttet oss i dette. Med Senterpartiets alternative forslag til statsbudsjett for 2020 ville Nordland fylkeskommune fått 243,8 millioner kroner bare i år. Dette ville betydd mye for folk i fylket.

Regjeringen leverer fagre ord om samferdselspolitikk og store pengebeløp til tog og vei på det sentrale Østlandet. Men for folk i distrikts-Norge er utsiktene dystre så lenge Solberg-regjeringen strammer inn på fylkesøkonomien og lukker øynene for alt som heter fylkesvei og fergetilbud i distriktene. Uten snarlig regjeringsskifte frykter jeg at dette vil bety enda vanskeligere tider i distriktene fremover.

Lokalpolitikere fra alle partier sitter som gissel for Solberg-regjeringens kommuneopplegg. Resultatet av dette blir kutt i eldreomsorg, skole, fergetilbud og veivedlikehold. Ikke fordi lokalpolitikerne vil kutte i tjenestene, men fordi regjeringen tvinger dem til det økonomisk.