– Det er en skam at bøndene må betale prisen for regjeringens politikk. Det burde vært en selvfølge at det øknomiske tapet ble erstattet fullt ut, sier Pollestad.

Selv om den endelige forskriften er noe bedre enn forslaget som var på høring er det opplagt at det vil bli store tap for bøndene. Senterpartiet har lagt frem et representantforslag for stortinget for å sikre full erstatning.

– Senterpartiet vil nå ta initiativ til at denne saken blir behandlet i stortinget. Vi vil ikke godta at regjeringen svikter landets pelsdyrbønder så totalt som Olaug Bollestad (KrF) har gjort i denne saken, sier Pollestad.