Meny

Godt for helsa

Sist endret: 27 09 2020

Én time fysisk aktivitet hver dag er godt for helsa, det er godt for elevene i skolen, sier Marit Knutsdatter Strand. Flere representanter fra Høyre uttalte i Stortinget at de er tilhengere av fysisk aktivitet, men motstander av sterk kommandering i skolen. Senterpartiet mener derimot at elever, lærere og samfunn vil tjene på å sette av tid til dette. Elevene vil ha mer energi og utbytte av undervisningen.

Kritikken om detaljstyring kommer også fra lærerorganisasjonene, samtidig som flere lærere uttrykker støtte og begeistring for forslaget. Vi mener vedtaket er viktig for å gi fysisk aktivitet prioritet i skolen. Ser man til det pedagogiske forskningsarbeidet som blir gjort blant annet ved Norges Miljø- og Biovitenskaplige Universitet (NMBU), ser man hvor viktig bidrag uteundervisning og aktivisering i ulike fag er. Fenomenbasert undervisning er kjent for mange lærere. Én time fysisk aktivitet blir praktisert av dyktige lærere ved mange skoler allerede.

Senterpartiet er helt på linje med lærerne i kampen mot detaljstyring og overkjøring av lærernes profesjonelle skjønn, og derfor har vi ikke foreslått i detalj hvordan dette skal bli gjennomført. De skolene som praktiserer dette i dag, løser det på ulike måter, stort sett innenfor dagens fag- og timefordeling. Senterpartiet har tillit til at de øvrige skolene som nå skal innføre dette, også vil løse det på en god måte, med de metodene de måtte ønske. 

Vi må la elevene utfolde seg gjennom fysisk aktivitet og gjennom lystbetonte aktiviteter der elevene får erfare at det er gøy å være fysisk aktiv. Det er en utfordring i skolen i dag at det er krevende å sitte for mye og for lenge stille. Det går ut over konsentrasjonen og motivasjonen for læring. Variasjon i undervisning med en blanding av praktisk og teoretisk undervisning, og til sammen minst én time fysisk aktivitet i løpet av skoledagen er bra for helsa og bra for elevenes læring! Nå kan vi feire at vi sikrer barna dette i skolen.