Meny
Kathrine Kleveland (til venstre) på besøk hos treforedlingsbedriften Bergene Holm i Holmestrand, med Eli Blakstad  (til høyre)

Heknevev, næringsliv og verdensvev

- Kan fengslende litteratur si oss noe om hvordan vi får fart i næringslivet etter korona?, spør Kathrine Kleveland i dette innlegget.

- av Kathrine Kleveland, 1. kandidat til stortingvalget for Senterpartiet i Vestfold

Nylig hørte jeg ferdig lydboka Hekneveven av Lars Mytting. For ei bok! Jammen ikke rart at så mange av oss har lest den. Søsterklokkene speeda jeg opp litt i fart, men siden Lars Mytting leste Hekneveven sjøl, på nydelig brei dialekt, måtte jeg nyte hver setning...

Som så mange andre har jeg levd meg fullstendig inn i livet i Gudbrandsdalsbygda Butangen, fra 1600-hundretallet og framover: Utvikling, kultur, krig, sult og pandemien spanskesyken, men også mye framtidstro. Om lyset i den første lyspæra, fallrettigheter og kraftverk og det første meieriet i området.

Her males historien om utviklingen av næringslivet i Norge ut med bred pensel - det samme næringslivet Senterpartiet vil ta vare på og utvikle videre ut ifra forvaltningstankegangen. Politisk står kampen om eierskap og ansvar, og her trengs det tydelige stemmer på Stortinget.

Eller som det står i Senterpartiets alternative budsjett: Hva for et Norge ville vi hatt i dag om vi hadde solgt ut våre fossefall? Om vi hadde latt EU ta kontroll over norsk fisk? Hvilket land hadde vi hatt om vi lot kinesiske kapitaleiere kjøpe så mye norsk jord og skog som de selv ønsket? Eller om vi lot amerikanske selskaper ta kontroll over olje og gass?

Naturressursene våre må fortsatt eies av nordmenn, og vi må bruke dem aktivt til verdiskaping. Norsk natur er et reiselivsprodukt med mange muligheter vi enda ikke utnytter godt nok. Vannkraft er med å skape verdens reineste aluminium. Økt norsk matproduksjon på norske ressurser gir verdiskaping, bosetting og styrket beredskap.

Senterpartiet har vært en kraftig pådriver for å sikre krisepakker til næringslivet under koronakrisa. Det skal drives næring og etableres arbeidsplasser over hele landet også etter pandemien, og da må vi unngå at dagens bedrifter raseres på veien dit. Samspillet mellom det offentlige og næringslivet er nøkkelen til å redde norske arbeidsplasser og sørge for fortsatt verdiskaping i hele landet.

Vi skal bidra til å løse klimakrisa og vi skal ta i bruk ny teknologi for å gjøre hverdagen til folk flest bedre. Bærekraft er ikke bare et døgnflueord, men en nødvendighet om vi skal levere på Paris-avtalen. Samtidig må vi tørre å si at vi trenger tradisjonell industri også, for også her skjer det veldig mye bra utvikling. Et eksempel er karbonfangst som er en katalysator for nye arbeidsplasser. Fastlandsindustriens omstilling til en grønnere industri, viser at vi er et rikt land som kan utvikle framtidas teknologi også med hydrogen og biogass. I tillegg er skognæringa ei næring som gir miljøvennlige byggematerialer, men også binder klimagasser gjennom fotosyntese og plantevekst.

Innbyggerne i Butangen kjente vevnaden Hekneveven, men ante ikke hva verdensveven, bedre kjent som internett, var. I dag er næringsutvikling uten internett utenkelig, men også i her i Vestfold er det mange som under koronaen har oppdaget at dårlig nett gjør det vanskelig å jobbe digitalt. Derfor har Senterpartiet i vårt program at vi vil ha digital allemannsrett: Tilgang til høyhastighets internett må være like selvfølgelig som tilgang til vann og strøm, og det er et offentlig ansvar å sikre at vi kommer dit. Det er avgjørende for utvikling, vekst og gode liv i hele landet.