Meny

Helse Midt - et foretak uten styring

- Det kan ikke være bare bedriftsøkonomi som skal bestemme om et tilbud skal eksistere eller ikke. Helse handler ikke om å spare penger. Helseforetakene må endre sin tilnærming til hvordan tilbud driftes. Senterpartiet mener at tjenestetilbudet skal leveres til folk uansett hvor du bor, skriver Heggem og Greni.

 

- av Guri Heggem, ordførerkandidat Røros Sp og Heidi Greni, stortingsrepresentant Sp

Helse Midt har vedtatt å legge ned Helseekspressen. Dette busstilbudet er spesialtilpasset brukere som reiser til og fra St.Olavs Hospital for konsultasjon, operasjon eller andre behandlinger og har siden 2009 vært et godt tilrettelagt tilbud på strekningene Røros - Trondheim og Åfjord - Trondheim. Årsaken til at tilbudet tas bort er ukjent. I alle fall for de innbyggerne som bor i Rørosregionen og på Fosen. Dette handler mest sannsynligvis om penger og muligheten for innsparinger. Helse Midt sitt argument er at tilbudet blir for lite brukt, og at de som har behov for transport kan benytte seg av de eksisterende rutetilbudene som finnes. Har Helse Midt tenkt på å undersøke hvordan tilbudet i dag er, og hvordan det blir brukt for om mulig å tilpasse det bedre etter kundenes behov?

Mennesker som går til behandling, gjerne i forbindelse med alvorlige diagnoser er sårbare. Det er derfor godt å ha dette tilbudet, der du blir ivaretatt og hjulpet inn på bussen, du får bistand ved behov og bussen er utstyrt for å takle situasjoner som oppstår underveis. Et fullt tog i vanlig rutetrafikk, eller en buss kan ikke erstatte dette. Jeg kjenner folk som har brukt behovet i forbindelse med kreftbehandling og som har unngått å bruke vanlig rutetilbud på grunn av dårlig allmenntilstand.  Det er forståelig. Jeg ble selv anbefalt å ta Helseekspressen hjem etter en hofteoperasjon på grunn av komfort og bedre tilrettelegging for bevegelseshemmede. «Du sitter mye bedre på den bussen enn i en vanlig drosje/privatbil» fikk jeg beskjed om. Og det stemte. Jeg er veldig glad for at jeg tok bussen, der assistansen og servicenivået gjorde at jeg følte meg trygg og godt i varetatt fra start til slutt. En annen funksjon som blir ivaretatt av Helseekspressen er frakt av prøver og utstyr mellom legekontor og distriktssykehus og inn til St. Olavs Hospital. Nå når Posten har kuttet ut A-post er det enda viktigere at disse funksjonene blir ivaretatt.

Et annen utfordring er at vi det siste året har fått redusert ambulanseberedskapen på Røros med en bil. Dersom Helseekspressen kuttes er det ikke unaturlig å tro at gjenværende ambulanse må ta flere transportoppdrag enn i dag. Dette vil igjen kunne føre til en redusert ambulanseberedskap i området.

Nå i det siste har vi blitt klar over at AtB mener at det ikke er økonomisk forsvarlig å drifte et gjennomgående busstilbud på strekningen Røros - Trondheim. Alle som tar bussen fra Røros må regne med å gå av bussen på Støren for så å ta tog eller en annen buss inn til Trondheim. Et kjempegodt tilbud for de som har nye hofteledd eller har mer enn nok med å klare hverdagens utfordringer i en hard kreftbehandling. Konsekvensene av dette er at det trolig vil bli et større behov for å bruke ambulanse til syketransport. Hva skjer da med distriktene som trolig i lengre perioder vil stå helt uten ambulanse?

Denne saken mener jeg er enda et bevis på at helseforetaksmodellen ikke fungerer. Det kan ikke være bare bedriftsøkonomi som skal bestemme om et tilbud skal eksistere eller ikke. Helse handler ikke om å spare penger. Helseforetakene må endre sin tilnærming til hvordan tilbud driftes. Senterpartiet mener at tjenestetilbudet skal leveres til folk uansett hvor du bor. Et godt tilbud etter behov levert av det offentlige må være en rettighet gjeldende for alle uavhengig av adresse.