Meny
Geir Pollestad (Sp) er leder i Stortingets næringskomite.

Høyre og Ap går mot å flytte GIEK og Eksportkreditt til Vestlandet

Næringskomiteen har i dag avgitt sin innstilling om utflytting av GIEK og Eksportkreditt. - Det er skuffende å registrere at Høyre, KrF, V og Ap sier så tydelig nei til å flytte GIEK og Eksportkreditt til Vestlandet, sier Pollestad.

- Senterpartiet har jobbet hardt for å få til et flertall for å flytte GIEK og Eksportkreditt til Vestlandet. Vi registrerer at fylkespartier og stortingsrepresentanter fra Høyre og AP på Vestlandet har skapt et inntrykk av at de er for en utflytting. Nå ser vi at dette var tomme løfter, sier stortingsrepresentant Geir Pollestad

- Vi har fortsatt et håp om at flere partier skal slutte seg til forslagene om utflytting når saken skal debatteres og avgjøres endelig i Stortinget i neste uke, sier Pollestad.

Her er SP-forslagene som ikke fikk flertall:

«Stortinget ber regjeringen utrede og velge en modell og lokalisering på Vestlandet som best tjener eksportmiljøene langs kysten og i landet for øvrig.»

«Stortinget ber regjeringen legge fram en plan for å lokalisere 200 andre av de statlige arbeidsplassene som i dag fins i Oslo, til Groruddalen. En slik relokalisering skal skje parallelt med omorganisering og utflytting av GIEK og Eksportkreditt.»