Meny

Høyres alternative virkelighet

Sist endret: 27 09 2020
Av Willfred Nordlund, stortingsrepresentant for Senterpartiet (innlegget er et svar på Jonny Finstad (H) sitt innlegg «Hvordan utvikle suksessen i nord»).

Senterpartiet er Norges fremste distriktsparti fordi vi tror på levende lokalsamfunn i hele landet. Vi er villige til å prioritere det politisk. Vår kritikk av regjeringens politikk handler ikke om svartmaling av distriktene. Det handler om at vi vet at politiske valg over tid bidrar til å utvikle eller videreutvikle gode løsninger.

I et svar på mitt leserbrev om regjeringens nedbygging av Distrikts-Norge, viser Høyres Jonny Finstad en manglende forståelse av møtet mellom «endret samfunnsbilde og teknologiske utvikling» og virkeligheten. Norge er stort og spredtbygd. I mange deler av landet er det langt mellom folk. Dette kan man ikke effektivisere seg vekk fra. Man kan se fordelen i at det bor folk i hele landet - eller sentralisere seg vekk fra utkantene. Regjeringen forsøker seg på det sistnevnte. Jeg diskuterer gjerne gode tiltak for distriktene, men la oss legge noen realiteter til grunn.

Regjeringens kommune- og regionreform er en reform som sentraliserer landet vårt. Det er bare å se på de store geografiske avstandene vi har i Norge. Avstanden fra utkant til sentrum blir lengre i sammenslåtte kommuner. Med regjeringens politikk kan man da velge å bruke lang tid i bil - eller flytte nærmere sentrum. Blir det for krevende å bo i distriktet, vil flere velge det bort. Da er veien også kort til at den lokale skolen eller barnehagen blir borte. Utfallet av denne onde sirkelen er at grunnlaget for å bo i et lite lokalsamfunn kan bli borte.  

Senterpartiet er Norges fremste distriktsparti fordi vi tror på levende lokalsamfunn i hele landet. Vi er villige til å prioritere det politisk. Vår kritikk av regjeringens politikk handler ikke om svartmaling av distriktene. Det handler om at vi vet at politiske valg over tid bidrar til å utvikle eller avvikle gode løsninger. 

Høyres Jonny Finstad skriver på sin side raust om regjeringens politikk for distriktene. De faktiske tiltakene samsvarer dessverre ikke med beskrivelsen. Områdene hvor regjeringen river ned – i stedet for å bygge opp – er mange. Det er summen av alle kuttene som bekymrer meg mest. De siste årenes store reformer har gjort at lensmannskontorer, statlige arbeidsplasser og sykehus i hele landet har blitt kutta til beinet eller lagt ned og sentralisert. 

Senterpartiets politikk handler om å tilrettelegge politisk for at det skal gå bra i hele landet. Det er ikke regjeringspartiene som skal ha æren for at næringslivet går bra eller at arbeidsledigheten er lav. Når en bedrift tørr å satse, er det bedriften som skal æren for vekst. Som politikere er vår viktigste oppgave å legge til rette for at folk lokalt i hele landet skal tørre å satse. Både i by og bygd. Den norske suksessen med spredt bosetning, arbeidsplasser og høy verdiskapning i hele landet er et resultat av politisk vilje og tilrettelegging for å ta et spredt ressursgrunnlag i bruk. Det tar imidlertid lang tid å bygge opp en suksess. Dessverre tar det langt kortere tid å rive den ned.

Senterpartiet berømmer god distriktspolitikk, også fra Høyre. Det er fint at Finstad vil bidra med «positive fremtidsbilder». Men det hjelper lite med fine bilder når Høyre i praksis fører en politikk som sentraliserer Norge.