Meny
1. mai Senterpartilogo

Hurra for arbeidsfolkets dag!

Sist endret: 03 05 2021

1. mai er arbeidsbevegelsens dag, en hyllest til alle arbeidsfolk. «Et velorganisert arbeidsliv er forutsetningen for et trygt familieliv» er Senterpartiets parole som står seg godt på en dag som dette, skriver Aud Hove og Marit K. Strand.

- av Aud Hove (Sp), varordfører Innlandet fylkeskommune (Sp) og Marit K. Strand (Sp), stortingsrepresentant Oppland 

Vi i Senterpartiet kjenner betydningen av hardt arbeid og viktigheten av flere hender som tar i et tak. Vi vet at kornet ikke bare kommer opp av seg selv det må sås, det må vannes og det må stelles.

Aud-Hove-30685858915_a74f05ea2a_o.jpg
Aud Hove

Det er en kraftfull opplevelse når engasjerte folk løfter sine paroler for fagorganisering og folkevalgt styring av markedskreftene. Hele fundamentet til arbeiderbevegelsen er bygd opp av engasjement. Viljen til og for et velorganisert arbeidsmarked og folkelig mobilisering når det har vært og er en nødvendighet.

marit-knutsdatter-strand_36406199553_o.jpg
Marit K. Strand

Demokrati, folkestyre og tillit henger nøye sammen. Vi som folkevalgte må forvalte tilliten slik at folk ser at vi jobber for dem og deres interesser hver dag. Det krever at vi både hører og forstår hva som rører seg blant folk og handle deretter.

Målrettet kamp for et arbeidsmarked med plass til alle som vil og kan bidra må til fortsatt. Unge med liten arbeidserfaring, men som vil jobbe. For de med nedsatt funksjonsevne og for de med lang arbeidserfaring og tung livserfaring. Og selvsagt også alle andre.

1. mai er fortsatt en viktig dag for arbeidstakere, arbeidsliv og kampen for full sysselsetting. Markeringen skal holde fram med full kraft. Det betyr at arbeidsfolk bosatt i Norge skal og må få være med å bidra til å holde Norge i gang. Vi må bedre lønns- og arbeidsvilkår, utdanning og status for flere av våre mest praktiske yrker. Vi kan ikke akseptere at EU og EØS-avtalen svekker vår mulighet til å sikre et velorganisert arbeidsliv med trygge arbeidsinntekter og små inntektsforskjeller. Ukontrollert arbeidsinnvandring fra EØS-land utenfor Norden må derfor reguleres fra Stortinget.

Senterpartiet ønsker å satse på alle arbeidstakere som kan jobbe. Å kunne jobbe og på den måten bidra tilbake til samfunnet handler om folks selvtillit, mestring og verdighet. Gjennom skole og utdanning må det hver dag bli skapt entusiasme og engasjement for læring, dannelse og forståelsen av hvordan velferdsstaten er avhengig av alle sine arbeidstakere og deres arbeidsbidrag. Skolen spiller en enormt viktig rolle i så måte. Partssamarbeidet er gull verdt.

Som fylkestingspolitiker og stortingspolitiker vil vi rette en stor takk til alle yrkesgrupper som har stått på hver dag under pandemien for å sikre smittevern, helsetilbud, skolegang og mye mer.

Det vil i tida fremover være av stor betydning at alle engasjerer seg i arbeidslivspolitikk og viktigheten av å styrke vårt demokrati gjennom trygge arbeidsforhold, bedre fagorganisering og en sterk styring av tilbud og etterspørselen i arbeidslivet.

Bare da kan vi oppnå en balanse mellom arbeidslivets behov, innbyggernes kompetanse og arbeidsevne samt likeverdige arbeidsmuligheter for alle. Det vil Senterpartiet og det skal vi fortsette å jobbe målretta for.

Gratulerer med dagen!