Meny

I Senterpartiets representantforslag om at Statsbygg ikke skal selge bygningene på studiested Nesna ser vi et stortingsflertall som går mot studentene på Nesna som krever å få fullføre utdanninga si på Nesna. 

Men kampen for å opprettholde høyere utdanning på Nesna og i Sandnessjøen fortsetter. Derfor fremmer Senterpartiet følgende forslag som behandles i Stortinget fredag: 

«Stortinget ber regjeringen, innenfor økningen i antall studieplasser, tildele 100 studieplasser til Campus Nesna, herunder studieplasser til grunnskolelærerutdanning, barnehagelærerutdanning og sykepleierutdanning.» 

-          Dersom det ikke blir satt i gang krisetiltak på Helgeland, blir det dramatiske mye vanskeligere å skaffe utdannet personale til kommunenes kjerneoppgaver, sier Siv Mossleth, stortingsrepresentant fra Nordland.

Da Nord universitet vedtok å legge ned lærerutdanningen på Campus Nesna, gikk søkingen til lærerutdanning på Helgeland ned med 40 prosent. Det ble ikke lyst ut barnehagelærerutdanning i det hele tatt på Helgeland i 2020. Også søkingen til sykepleierutdanning har gått tilbake på Helgeland etter at sykepleierutdanningen i Sandnessjøen ble lagt ned. 

Utdanning av lærere, barnehagelærere og sykepleiere er helt avgjørende for at kommunene sitt velferdstilbud skal kunne fungere – så også på Helgeland. Uttalelser, blant annet fra Indre Helgeland regionråd, påpeker alvoret i situasjonen. 
 

-          I tildelingen av nye studieplasser, er behov for å øremerke en del av studieplassene slik at de imøtekommer kompetansebehovet i hele landet ved at de også tilfaller mindre studiesteder, også på Helgelandskysten, sier Mossleth.