Meny

La veiene våre være trygge

Sist endret: 27 09 2020
Av Siv Mossleth, stortingsrepresentant Senterpartiet

EU vil at yrkessjåfører skal hvile mindre og kjøre mer. Unionens transportkomitè mener det er en god idè at turbussjåfører skal kunne kjøre tolv dager i strekk, uten en eneste dags pause. I tillegg vil de at sjåfører skal kunne jobbe inntil 16 timer i døgnet to dager i uka.

Forslagene er farlige – både for sjåfører og alle andre som ferdes langs veiene.

Yrkessjåfører har i dag gode og krystallklare regler å forholde seg til. Etter å ha kjørt fire og en halv time, må man ta 45 minutters pause. Man skal ha minimum 11 timers hvile hvert døgn. Og har man kjørt i seks døgn skal man ha en pause på minst 45 timer.

Det er en grunn til at vi har disse reglene. Senterpartiet vil at de skal fortsette å gjelde. De er til for at yrkessjåførene våre skal få nok hvile. Med uthvilte sjåfører blir det færre ulykker. Det gjør at veiene blir et tryggere sted for alle som ferdes. De siste årene har antall trafikkulykker her i landet gått jevnt og trutt nedover. Skulle EUs forslag gå gjennom, vil det være som å ta et skritt frem og to tilbake.

Forslaget fra EUs transportkomitè er ikke bare farlig for trafikksikkerheten. Den er også farlig for norske arbeidsplasser, og kan i verste fall gå hardt utover jobben til norske yrkessjåfører. For de høye damer og herrer i Brussel vil myke opp reglene for kabotasjekjøring. Kort fortalt betyr kabotasjekjøring at en sjåfør fra f.eks Tyskland kjører last mellom to steder i Norge. I dag kan denne sjåføren kjøre opptil tre oppdrag innad i Norge før vedkommende må forlate landet. Får EU det som de vil, kan utenlandske sjåfører kjøre så mange oppdrag de vil i løpet av en femdagersperiode. Det vil bety en fullstendig uhåndterlig konkurranse mot norske sjåfører.

Senterpartiet mener EU i altfor lang tid har fått undergrave norsk arbeidsliv. Disse forslagene vil føre til sosial dumping for sjåførene og farligere vogntog på norske veier. Derfor sier vi nei til forslagene fra EUs transportkomitè slik de nå framstår.