Meny
Gudmund Restad

Lensmann og finansminister

Publisert: 28 09 2021

Det var med sorg vi mottok budskapet om Gudmund Restads død. 
Restad ble født i 1937 og vokste opp i Skaun i Sør-Trøndelag, der faren var murer og småbruker, og mora var husmor.

Utdanning ut over framhaldsskole, som handels- og realskole, ble tatt som privatist mens han var skogsarbeider og sersjant. Restad tok også Luftvernartilleriets befalsskole før han tok politiutdannelse.   

Innen politiet arbeidet Restad som lensmannsbetjent, ved Kriminalpolitisentralen og som lærer ved Politihøyskolen, før han var lensmann på Smøla fra 1975 til 1985. 

Restad ble i 1979 valgt til ordfører på Smøla, et verv han hadde da han i 1985 ble innvalgt på Stortinget fra Senterpartiet i Møre og Romsdal. Han var i løpet av sine 16 år på Stortinget medlem av justiskomiteen, finanskomiteen, kontrollkomiteen og forsvarskomiteen. Restad var finansminister i Sentrumsregjeringen (1997–2000). 

Restad var medlem av Senterpartiets sentralstyre 1983-1989 og ble utnevnt til æresmedlem i Møre og Romsdal Senterparti i 2002. Samme år fikk han også Senterpartiets hedersmerke og Kongens fortjenestemedalje i gull. 

Restad var den som fikk ting gjort. Han var den som lyttet, selv om arbeidsmengden som ventet var formidabel. Han var den som ikke ga opp og den som alltid var forberedt. Han lyttet til andres vurderinger, men var samtidig trygg på sine egne. Restad var en svært lojal kollega, rett og slett en veldig solid og hardtarbeidende politiker – og en omgjengelig kar.  

Våre tanker går til Gudmund Restads familie. 

Vi vil minnes Gudmund Restad med dyp respekt og takknemlighet.

Trygve Slagsvold Vedum
Marit Arnstad