Meny

Mer praktisk skole

Sist endret: 27 09 2020
Av Marit K. Strand, stortingsrepresentant

For få fullfører videregående skole. Senterpartiet mener flere hadde hatt større muligheter og motivasjon for å fullføre om grunnskolen var mer praktisk.

78 % av elevene som begynte i videregående skole i 2013 har fullført studie- eller yrkeskompetanse i løpet av 5/6 år, melder Statistisk sentralbyrå (SSB) nå. Hvor og når elevene faller fra varierer. SSB peker overfor NRK 1. juli på at kjønn, grunnskolepoeng og foreldrenes utdanningsnivå påvirker gjennomføringa. Senterpartiet mener nettopp disse grunnskolepoengene, det vil si hvilke karakterer du har med deg fra ungdomsskolen og over i videregående skole, for altfor mange elever bærer preg av for mye stillesitting. Vi ønsker en mer praktisk og aktiv skole, som kan gi flere motivasjon, mestring og et større utbytte av skolehverdagen.

Det hele begynner med skolestarten. Det er nå over tjue år siden alderen for skolestart ble senket fra sju til seks år. Dette grepet har vært omdiskutert siden da. Det første skoleåret skulle gi rom for mye lek og tid utenfor skolerommet, og det skulle være en glidende og myk overgang til den skoledagen som ventet i andre klasse. I ettertid har det skjedd mye i skolen. Det har blitt innført internasjonale tester og læringsmål - også for seksåringer. Skolestarten blir mer og mer intensiv. Forventninger og krav til prestasjoner ved målinger og rapporteringer har negative konsekvenser for både lærere og elever.

Politisk har vi nå vært enige om at det må til endring en stund. Det har resultert i nye læreplaner som blir innført fra høsten av. Vi vet at lærerne ønsker å gjøre det beste for sine elever, men da må vi også gi dem muligheten til det. Tidstyver er godt kjent, og rapportering og testing er blant dem. Skal lærerne få mulighet til å gi elevene en mer aktiv skolehverdag med praktisk og dyp læring slik læreplanene legger opp til, må skolen få mer tid og ressurser framfor mer rapportering og overstyring. Våren vi har lagt bak oss er ulik alle andre. De som jobber i skolen har gjort en formidabel jobb, men for innføring av nye læreplaner er jobben bare så vidt i gang. Senterpartiet mener regjeringa må stille opp med større overføringer til kommunene, slik at kommunene blir rustet til å realisere forventningene om en ny og bedre skolehverdag med nye læreplaner. Vi ønsker oss en mer praktisk og aktiv skole.