Meny
Bli medlem

Moderat krav

Sist endret: 27.09.2020 #Rogaland

Jordbrukets organisasjoner har i dag levert sitt krav til årets jordbruksoppgjør. Kravet er på 1830 millioner.
– Jordbruket har levert et moderat krav med tanke på den kostnadsutviklingen som har vært i næringen, sier leder av næringskomiteen, Geir Pollestad (Sp).

Senterpartiet er opptatt av at årets jordbruksforhandlinger skal skje innenfor de rammer som stortinget har trukket opp innenfor jordbrukspolitikken

– Jordbruksforhandlingene skal legge grunnlaget for at vi fortsatt kan ha et jordbruk i hele landet, med små og store bruk. Vi forventer at statsråden legger stortingets vedtatte mål om dette til grunn for årets forhandlinger, sier Pollestad.

Relaterte personer

Geir Pollestad

Stortingsrepresentant (Rogaland)
• Leder i Næringskomiteen

Rådgiver: Wenche Westberg, [email protected], tlf.: 917 52 037
Telefon: 23 31 33 98 Les mer

Relaterte saker

Jordbruk

Senterpartiet ønsker jordbruk over hele landet. For å sikre at vi får mest mulig ut av våre nasjonale ressurser skal vi benytte regional arbeidsdeling for å holde hele det norske jordbruksarealet i drift.