Meny

Moderat krav

Sist endret: 27 09 2020

Jordbrukets organisasjoner har i dag levert sitt krav til årets jordbruksoppgjør. Kravet er på 1830 millioner.
– Jordbruket har levert et moderat krav med tanke på den kostnadsutviklingen som har vært i næringen, sier leder av næringskomiteen, Geir Pollestad (Sp).

Senterpartiet er opptatt av at årets jordbruksforhandlinger skal skje innenfor de rammer som stortinget har trukket opp innenfor jordbrukspolitikken

– Jordbruksforhandlingene skal legge grunnlaget for at vi fortsatt kan ha et jordbruk i hele landet, med små og store bruk. Vi forventer at statsråden legger stortingets vedtatte mål om dette til grunn for årets forhandlinger, sier Pollestad.