Meny

Nå må regjeringen følge opp!

Sist endret: 27 09 2020

Utvalget som i dag la fram sin innstilling til overføring av oppgaver fra stat til fylkeskommunene  har gjentatt  mange av forslagene som Senterpartiet fremmet ved behandlingen av regionmeldingen i Stortinget i 2016.  Nå må regjeringen følge opp, både når det gjelder utvalgets forslag til oppgaver og ved å gi fylkene økonomisk rom til å løse oppgavene , mener Senterpartiets kommunalpolitiske talsperson, Willfred Nordlund

– Senterpartiet fremmet allerede våren 2016 forslag til en rekke oppgaver som burde overføres fra stat til fylkeskommunene.  Vi fikk ikke flertall for våre forslag, men nå støtter utvalget oss på flere områder.  Jeg er glad oppgaveutvalget kommer med mange gode forslag, men Senterpartiet vil gå lenger når saken kommer til Stortinget for å styrke fylkeskommunenes rolle både som samfunnsutvikler og myndighetsorgan, sier stortingsrepresentant Willfred Nordlund, Senterpartiets kommunalpolitiske talsperson.

Oppgaveutvalget støtter Senterpartiet i  at ansvaret for  Bufetat, familievernet, deler av Forskningsrådets programmer, kulturminnevernet, regionapparatet til Innovasjon Norge  og mange av Kulturrådets oppgaver, overføres til fylkeskommunene.  Senterpartiets forslag fra 2016 gjelder i tillegg endringer i styringen av sykehusene, oppgaver innenfor forvaltning av rovdyrpolitikken  og styrking av fylkeskommunenes rolle innen planlegging

Oppgaveutvalget ble oppnevnt av regjeringen etter at Stortinget vedtok ny fylkesstruktur.  Regjeringen mente større fylker var en forutsetning for å overføre oppgaver fra staten til fylkeskommunene.  Utvalget viser til at det fortsatt er store forskjeller i fylkenes befolkningsgrunnlag, fra 240.000 i Troms/Finnmark til 1,2 millioner innbyggere i nye Viken bestående av Østfold, Akershus og Buskerud.  Utvalgsleder Terje B. Hagen sa i sin presentasjon at plasseringen av Oslo utenfor nye Viken ga begrensninger i utvalgets forslag, spesielt når det gjelder overføring av oppgaver innenfor spesialisthelstetjenesten.  Statsråd Monica Meland bekreftet at Viken ikke er en region som er godt tilpasset utfordringene.

– Vi får bekreftet at den gjennomførte tvangssammenslåingen av fylker ikke var nødvendig for å gjennomføre en oppgavereform hvor fylkeskommunene overtar ansvar på områder som i dag ligger til fylkesmennene og direktoratene.   De oppgavene som foreslås overført, ville kunne løses av de eksisterende fylkene.  Jeg deler dessuten utvalgslederes og statsrådens bekymring for den vanskelige situasjonen i hovedstadsområdet.  Oslo og Akershus er en bo- og arbeidsplassregion og er det område som virkelig har behov for bedre samordning.  Det er uforståelig at ingen ting ble gjort med det, sier Willfred Nordlund.

Oppgaveutvalgets innstilling sendes nå på høring.  Høringsfristen settes til seks uker har statsråd Mæland opplyst.  Hun begrunner kort høringsfrist med behov for rask behandling for å få oppgavereformen vedtatt før fylkene slås sammen fra 2020.

– Statsråden er ny, men hun bør vite at 6 uker er for kort tid til at fylkestingene og kommunestyrene får tid til å si hva de mener om overføring av oppgaver og myndighet.  Dette må statsråden gi dem tid til, sier Willfred Nordlund.