Meny

Narkotika skal være ulovlig

Sist endret: 27 09 2020
Av Geir Pollestad, stortingsrepresentant Senterpartiet

Regjeringen har satt i gang en rusreform. Et sentralt virkemiddel i denne reformen er avkriminalisering av narkotika. Regjeringen har satt ned et utvalg for å forberede denne reformen. Regjeringen og Arbeiderpartiet står bak reformen.

Det er all grunn til å advare mot utviklingen vi ser i narkotikapolitikken: For det første normaliseres narkotika og skadevirkningen av narkotika blir undervurdert i samfunnet. For det andre kan politiet miste virkemidler for å gripe inn mot bruk og omsetning av narkotika.  

Det er lett å stemple norsk narkotikapolitikk som mislykket. Det er jeg ikke nødvendigvis enig i. Norge har et lavt forbruk av narkotika. Kriminaliseringen av narkotika påvirker folks syn på narkotika. Dagens strenge linje er et tydelig signal på at samfunnet ikke godtar noen som helst bruk og omsetning av narkotika.  

Selvsagt skal vi gjøre mer for å hjelpe de tunge rusmisbrukerne. De skal få bedre og raskere hjelp i helsevesenet enn i dag. Helsevesenet må følge opp med behandling i stedet for straff, men ansvaret for feltet må fremdeles ligge hos politiet. Det må også vurderes å bygge ut alternative reaksjonsformer mot ungdom. Det kan vi fint få til uten å avkriminalisere. 

Jeg frykter likevel at rusreformen ender opp med å skape et inntrykk av at narkotika ikke er så farlig. Bruk av narkotika skal etter mitt syn være forbudt også i fremtiden. Politiets mulighet til å avdekke og reagere mot ungdom som bruker narkotika må ikke svekkes.  

Rusreformen kan bli et første steg på veien mot legalisering av narkotika. Det vil legge til rette for de kyniske kreftene som står bak import og omsetning av narkotika i Norge. Vi må også passe på at vårt felles ønske om å hjelpe de som sliter tungt med rus, ikke samtidig blir en tommel opp til ungdom som vil eksperimentere med narkotika.