Meny
Per-Asbjørn Andvik er 2.-kandidat til stortingsvalget for Vestfold Senterparti

Nasjonalt eierskap og sikkerhet – til alles beste

De fleste av oss er opptatt av å ha et ålreit forhold til naboen. Det er hyggelig å slå av en prat over hekken, samarbeide om snømåking eller møtes til kaffe en gang iblant. Men de fleste av oss ville ikke gitt naboen tilgang til privat eller sensitiv informasjon, i alle fall ikke uten å få tilsvarende informasjon tilbake. Det har med vår egen sikkerhet og gjøre.

- av Per-Asbjørn Andvik, 2.-kandidat Vestfold Senterparti

Nettopp derfor har Senterpartiet kjempa for at Høyre og regjeringa skulle stanse salget av Bergen Engines til russiske interesser. Bergen Engines driver blant annet med produksjon og vedlikehold av motorer til norske sikkerhets- og krigsfartøy. Å la russiske interesser, et land som ikke er vår allierte og en nabo vi periodevis har et anstrengt forhold til, ta seg av fartøy vi er avhengige av hvis det virkelig blir behov for å forsvare oss, er unaturlig og uklokt.

Heldigvis lytta regjeringa omsider til Senterpartiet, og stoppa salget på grunnlag av nasjonale sikkerhetshensyn.

For Senterpartiet er nasjonal sikkerhet og beredskap kjerneverdier. Selvsagt er Norge en del av verden og Norge er avhengige av handel og avtaler med andre land, men slik aktivitet kan ikke gå på bekostning av hensynet til nasjonens sikkerhet. Det er god grunn til å tenke over hva som skjer rundt oss, når blant annet multinasjonale investeringsfond og stormakter som Kina kjøper opp landområder og naturressurser langt utenfor sine egne landegrenser.

Vi trenger ikke reise lenger enn til Trøndelag, der et tysk selskap i fjor høst kjøpte 600 000 mål skog, med Høyre og regjeringas velsignelse.

Eller til Holmestrand, der et amerikansk investeringsfond kjøper valseverkene til Hydro. Den mest miljøvennlige og lønnsomme produksjonen Hydro driver med selges til utenlandske eiere. Arbeidstakere blir usikre på jobbene sine, og vi kan miste kontroll over selskapets utvikling og innovasjon, til tross for en statlig eierandel på over 30 prosent.

Derfor er nasjonalt eierskap, som sikrer nasjonale interesser også viktig i et sikkerhets- og beredskapsperspektiv. Senterpartiet vil sikre nasjonalt eierskap i strategisk viktige bedrifter og teknologier, fordi det er sikkerhetsmessig klokt, og sørger for utvikling, innovasjon og kompetanse som er til det beste for fellesskapet.